Όνομα/Name: -
Τίτλος/Title:
Τμήμα/Department:
Ειδικότητα/Specialties:
Τηλέφωνο/Phone:
Ιστοσελίδα:

Βιογραφικό/Faculty Bio

Μαθήματα/Cources

Επιλέξτε για να δείτε περισσότερες πληροφορίες για κάθε μάθημα.

ID Course Number Μάθημα Διδάσκων Αίθουσα Ημέρα Ώρα Μονάδες Προαπαιτούμενα
ECO0008 ECO0008 Agricultural Co-operatives 5
EC01015 EC01015 Agricultural Law
B1002 B1002 Agricultural Machinery 5
B0031 B0031 Agricultural Microbiology 5
AGRON0016 AGRON0016 Agricultural Pharmacology 5
B0005 B0005 Agricultural Sociology 5
AGRON1004 AGRON1004 Aromatic Plants & Essential Oils 5
FOOD0009 FOOD0009 Dairy Microbiology 5
D-FST Dissertation
D-CP Dissertation
D-AE Dissertation
ELECTIVE A FST Elective Course A
ELECTIVE A FST Elective Course A
ELECTIVE A CORE Elective Course A
ELECTIVE A CP Elective Course A
ELECTIVE A CP Elective Course A
ELECTIVE A AE Elective Course A
ELECTIVE A AE Elective Course A
ELECTIVE B FST Elective Course B
ELECTIVE B FST Elective Course B
ELECTIVE B CORE Elective Course B
ELECTIVE B CORE Elective Course B
ELECTIVE B CP Elective Course B
ELECTIVE B CP Elective Course B
ELECTIVE B AE Elective Course B
ELECTIVE B AE Elective Course B
PAGR-Elective Course1 Elective Course1-PES
PAGR-Elective Course2 Elective Course2-PES
ECO0003 ECO0003 Farm Management and Organization 5
AGRON0012 AGRON0012 Garden Architecture 5
AGRON1018 AGRON1018 Greenhouses 5
B0030 B0030 Introduction to Agricultural Pharmacology 5
B0018 B0018 Introduction to Animal Production 5
B0040 B0040 Introduction to Computer Science I 5
B0041 B0041 Introduction to Computer Science II 5
B0002 B0002 Mathematics 5
B0003 B0003 Physics 5
Β0010 Β0010 Plant Anatomy & Morphology 5
AGRON0001 AGRON0001 Plant Breeding 5
AGRON1014 AGRON1014 Plant Nutrition & Fertilizers 5
B1001 B1001 Quantitative & Population Genetics 5
AGRON1019 AGRON1019 Post - Harvest Treatment of Fruits & Vegetables 5
B0021 B0021 Rural Hydraulics 5
AGRON1002 AGRON1002 Seed Production & Certification 5
AGRON1024 AGRON1024 Sericulture 5
AGRON0006 AGRON0006 Soil Fertility - Fertilizers 5
B0017 B0017 Soil Science 5
ECO1003 Special Topics in Operational Research 5
AGRON0003 AGRON0003 Specialized Vegetable Crop Production 5
PAGR100 PAGR100 Thesis
PEC100 PEC100 Thesis 15
PBTF100 PBTF100 Thesis