Όνομα/Name: -
Τίτλος/Title:
Τμήμα/Department:
Ειδικότητα/Specialties:
Τηλέφωνο/Phone:
Ιστοσελίδα:

Βιογραφικό/Faculty Bio

Μαθήματα/Cources

Επιλέξτε για να δείτε περισσότερες πληροφορίες για κάθε μάθημα.

ID Course Number Μάθημα Διδάσκων Αίθουσα Ημέρα Ώρα Μονάδες Προαπαιτούμενα
Β0010 Β0010 Ανατομία & Μορφολογία Φυτών 5
AGRON0012 AGRON0012 Αρχιτεκτονική Κήπων 5
B0018 B0018 Γενική Ζωοτεχνία 5
B1002 B1002 Γεωργικά Μηχανήματα 5
B0031 B0031 Γεωργική Μικροβιολογία 5
B0021 B0021 Γεωργική Υδραυλική 5
AGRON0006 AGRON0006 Γονιμότητα Εδαφών-Λιπάσματα 5
PAGR100 PAGR100 Διπλωματική Εργασία
PBTF100 PBTF100 Διπλωματική Εργασία
PAGR100 PAGR100 Διπλωματική Εργασία (έναρξη)
PBTF100 PBTF100 Διπλωματική Εργασία (έναρξη)
PEC100 PEC100 Διπλωματική Εργασία (έναρξη) 15
ECO1003 ECO1003 Ειδικά Κεφάλαια Γεωργικής Επιχειρησιακής Έρευνας 5
ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΟΡΜΟΥ Α Επιλογή Α
ΕΠΙΛΟΓΗ Α ΔΦΠ Επιλογή Α
ΕΠΙΛΟΓΗ Α ΑΟ Επιλογή Α
ΕΠΙΛΟΓΗ Α ΔΦΠ Επιλογή Α
ΕΠΙΛΟΓΗ Α ΑΟ Επιλογή Α
ΕΠΙΛΟΓΗ Α ΕΤΤ Επιλογή Α
ΕΠΙΛΟΓΗ Α ΕΤΤ Επιλογή Α
ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΟΡΜΟΥ Β Επιλογή Β
ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΟΡΜΟΥ Β Επιλογή Β
ΕΠΙΛΟΓΗ Β ΔΦΠ Επιλογή Β
ΕΠΙΛΟΓΗ Β ΔΦΠ Επιλογή Β
ΕΠΙΛΟΓΗ Β ΑΟ Επιλογή Β
ΕΠΙΛΟΓΗ Β ΑΟ Επιλογή Β
ΕΠΙΛΟΓΗ Β ΕΤΤ Επιλογή Β
ΕΠΙΛΟΓΗ Β ΕΤΤ Επιλογή Β
AGRON1018 AGRON1018 Θερμοκήπια-Αυτοματισμοί 5
AGRON1014 AGRON1014 Θρέψη Φυτού-Λιπάσματα 5
AGRON1019 AGRON1019 Μετασυλλεκτική Μεταχείριση Καρπών και Λαχανών 5
FOOD0009 FOOD0009 Μικροβιολογία Γάλακτος 5
ECO0003 ECO0003 Οργάνωση και Διαχείριση Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων 5
ΠΕ-ΕΤΤ Πτυχιακή Εργασία
ΠΕ-ΔΦΠ Πτυχιακή Εργασία
ΠΕ-ΑΟ Πτυχιακή Εργασία
B0003 B0003 Φυσική 5