Όνομα/Name: -
Τίτλος/Title:
Τμήμα/Department:
Ειδικότητα/Specialties:
Τηλέφωνο/Phone:
Ιστοσελίδα:

Βιογραφικό/Faculty Bio

Μαθήματα/Cources

Επιλέξτε για να δείτε περισσότερες πληροφορίες για κάθε μάθημα.

ID Course Number Μάθημα Διδάσκων Αίθουσα Ημέρα Ώρα Μονάδες Προαπαιτούμενα
Β0010 Β0010 Ανατομία & Μορφολογία Φυτών 5
AGRON0012 AGRON0012 Αρχιτεκτονική Κήπων 5
B0018 B0018 Γενική Ζωοτεχνία 5
B1002 B1002 Γεωργικά Μηχανήματα 5
B0031 B0031 Γεωργική Μικροβιολογία 5
B0021 B0021 Γεωργική Υδραυλική 5
AGRON0006 AGRON0006 Γονιμότητα Εδαφών-Λιπάσματα 5
ECO1003 ECO1003 Ειδικά Κεφάλαια Γεωργικής Επιχειρησιακής Έρευνας 5
ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΟΡΜΟΥ Α Επιλογή Α
ΕΠΙΛΟΓΗ Α ΔΦΠ Επιλογή Α
ΕΠΙΛΟΓΗ Α ΑΟ Επιλογή Α
ΕΠΙΛΟΓΗ Α ΔΦΠ Επιλογή Α
ΕΠΙΛΟΓΗ Α ΑΟ Επιλογή Α
ΕΠΙΛΟΓΗ Α ΕΤΤ Επιλογή Α
ΕΠΙΛΟΓΗ Α ΕΤΤ Επιλογή Α
ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΟΡΜΟΥ Β Επιλογή Β
ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΟΡΜΟΥ Β Επιλογή Β
ΕΠΙΛΟΓΗ Β ΔΦΠ Επιλογή Β
ΕΠΙΛΟΓΗ Β ΔΦΠ Επιλογή Β
ΕΠΙΛΟΓΗ Β ΑΟ Επιλογή Β
ΕΠΙΛΟΓΗ Β ΑΟ Επιλογή Β
ΕΠΙΛΟΓΗ Β ΕΤΤ Επιλογή Β
ΕΠΙΛΟΓΗ Β ΕΤΤ Επιλογή Β
AGRON1018 AGRON1018 Θερμοκήπια-Αυτοματισμοί 5
AGRON1014 AGRON1014 Θρέψη Φυτού-Λιπάσματα 5
AGRON1019 AGRON1019 Μετασυλλεκτική Μεταχείριση Καρπών και Λαχανών 5
FOOD0009 FOOD0009 Μικροβιολογία Γάλακτος 5
ECO0003 ECO0003 Οργάνωση και Διαχείριση Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων 5
B1001 B1001 Πληθυσμιακή και Ποσοτική Γενετική 5
ΠΕ-ΕΤΤ Πτυχιακή Εργασία
ΠΕ-ΔΦΠ Πτυχιακή Εργασία
ΠΕ-ΑΟ Πτυχιακή Εργασία
B0003 B0003 Φυσική 5
B0013 B0013 Φυσιολογία Φυτών 5