ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Εξετάσεις των φοιτητών/φοιτητριών του ΔΠΘ που προέρχονται από πληγείσες περιοχές.

Το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης σε μια προσπάθεια να διευκολύνει τους/τις φοιτητές/τριές του που διαμένουν στις πληγείσες από τα καιρικά φαινόμενα περιοχές και αδυνατούν να προσέλθουν στις εξετάσεις, τους/τις δίνει τη δυνατότητα εξέτασης την εβδομάδα που ακολουθεί το τέλος της εξεταστικής περιόδου, με πρόγραμμα που θα καθοριστεί από το κάθε Τμήμα.

Οι φοιτητές/τριες καλούνται να δηλώσουν το/τα μάθημα/μαθήματα που θα εξεταστούν με αίτημά τους προς την ηλεκτρονική Διεύθυνση της Γραμματείας του Τμήματος τους μέχρι τη Δευτέρα 18 Σεπτεμβρίου.

Περιήγηση στο Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης Δ.Π.Θ.

Προπτυχιακές Σπουδές


Περισσότερες Πληροφορίες

Γραφείο Δασύνδεσης


Παρέχει πληροφορίες σε θέματα Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Δια Βίου Μάθησης & Απασχόλησης. Επιπλέον,  παρέχουν στους φοιτητές & αποφοίτους Υπηρεσίες Ομαδικής & Ατομικής Συμβουλευτικής σε θέματα Προσωπικής & Επαγγελματικής Ανάπτυξης.

Βιβλιοθήκη


Οι χρήστες με τη βοήθεια του προσωπικού έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης και χρήσης  του υλικού (έντυπου και ηλεκτρονικού) εντός και εκτός της Βιβλιοθήκης.

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες


Το Κέντρο Διαχείρισης Δικτύων και η Διεύθυνση Μηχανοργάνωσης παρέχουν σε όλους τους φοιτητές πληθώρα σύγχρονων ηλεκτρονικών υπηρεσιών, όπως ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, ασύγχρονη & σύγχρονη τηλεκπαίδευση κλπ.

Περισσότερες πληροφορίες

Ανακοινώσεις

Ανακοινώσεις Γραμματείας:

Ανακοινώσεις για Φοιτητές

Ανακοινώσεις μελών ΔΕΠ: