ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΑΠΥΡΩΝ

                   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

                      έως  ορκωμοσίας  Δεκεμβρίου 2021    

 

 Οι απόφοιτοι προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές του Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης που είχαν κάνει αίτηση για πάπυρο, μπορούν να τον παραλάβουν  αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδότηση με κούριερ με δική τους χρέωση.

(Τηλ. επικοινωνίας 2552041164).

                                                                       Από τη Γραμματεία

Περιήγηση στο Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης Δ.Π.Θ.

Ψηφιακές Υπηρεσίες του Δ.Π.Θ.

Προπτυχιακές Σπουδές


Περισσότερες Πληροφορίες

ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ Ιουλίου 2024

Γραφείο Δασύνδεσης


Παρέχει πληροφορίες σε θέματα Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Δια Βίου Μάθησης & Απασχόλησης. Επιπλέον,  παρέχουν στους φοιτητές & αποφοίτους Υπηρεσίες Ομαδικής & Ατομικής Συμβουλευτικής σε θέματα Προσωπικής & Επαγγελματικής Ανάπτυξης.

Βιβλιοθήκη


Οι χρήστες με τη βοήθεια του προσωπικού έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης και χρήσης  του υλικού (έντυπου και ηλεκτρονικού) εντός και εκτός της Βιβλιοθήκης.

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες


Το Κέντρο Διαχείρισης Δικτύων και η Διεύθυνση Μηχανοργάνωσης παρέχουν σε όλους τους φοιτητές πληθώρα σύγχρονων ηλεκτρονικών υπηρεσιών, όπως ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, ασύγχρονη & σύγχρονη τηλεκπαίδευση κλπ.

Περισσότερες πληροφορίες

Ανακοινώσεις

Ανακοινώσεις Γραμματείας:

Ανακοινώσεις για Φοιτητές

Ανακοινώσεις μελών ΔΕΠ: