Περιήγηση στο Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης Δ.Π.Θ.

Προπτυχιακές Σπουδές


Περισσότερες Πληροφορίες

Γραφείο Δασύνδεσης


Παρέχει πληροφορίες σε θέματα Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Δια Βίου Μάθησης & Απασχόλησης. Επιπλέον,  παρέχουν στους φοιτητές & αποφοίτους Υπηρεσίες Ομαδικής & Ατομικής Συμβουλευτικής σε θέματα Προσωπικής & Επαγγελματικής Ανάπτυξης.

Βιβλιοθήκη


Οι χρήστες με τη βοήθεια του προσωπικού έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης και χρήσης  του υλικού (έντυπου και ηλεκτρονικού) εντός και εκτός της Βιβλιοθήκης.

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες


Το Κέντρο Διαχείρισης Δικτύων και η Διεύθυνση Μηχανοργάνωσης παρέχουν σε όλους τους φοιτητές πληθώρα σύγχρονων ηλεκτρονικών υπηρεσιών, όπως ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, ασύγχρονη & σύγχρονη τηλεκπαίδευση κλπ.

Περισσότερες πληροφορίες

Ανακοινώσεις

Ανακοινώσεις Γραμματείας:

Ανακοινώσεις για Φοιτητές

Ανακοινώσεις μελών ΔΕΠ: