Καλωσόρισμα


Αγαπητέ επισκέπτη,

Σας καλωσορίζουμε στον ανανεωμένο ιστότοπο του Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Σχολής Επιστημών Γεωπονίας και Δασολογίας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης. Μέσω της ιστοσελίδας αυτής θα αποκτήσετε μια επαρκή εικόνα για την ιστορία του Τμήματός μας, την αποστολή του, τη διάρθρωσή του σε Κατευθύνσεις, Τομείς, και Εργαστήρια, τα μέλη Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) και λοιπού προσωπικού, τα Προγράμματα Σπουδών (Προπτυχιακά και Μεταπτυχιακά), καθώς και τις ερευνητικές και λοιπές δραστηριότητες του Τμήματος. Τέλος, μέσα από την ιστοσελίδα δίνονται χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με φοιτητικά θέματα, ανακοινώσεις, και η δυνατότητα σύνδεσης με άλλους ιστoτόπους ή ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Δ.Π.Θ.

Καλή πλοήγηση.

Αθανάσιος Κυμπάρης, Καθηγητής

Πρόεδρος Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης

Περισσότερα...

Το Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης του Δ.Π.Θ. ιδρύθηκε το 1999 με το Π.Δ. 208/99 και ανήκει στη Σχολή Επιστημών Γεωπονίας και Δασολογίας. Οι σπουδές που παρέχει βασίζονται σε ένα σύγχρονο, ευέλικτο αλλά και πλήρες πρόγραμμα σπουδών, ενώ παράλληλα, το Τμήμα αναπτύσσει βασική και εφαρμοσμένη έρευνα σχετική με σύγχρονα θέματα της Γεωπονικής Επιστήμης.
Το Τμήμα διακρίνεται σε έξι Τομείς και δεκαεννέα Εργαστήρια και λειτουργεί με τρεις (3) κατευθύνσεις προχωρημένου εξαμήνου:
– Κατεύθυνση Α: Διαχείριση Φυτικής Παραγωγής, Φυτοπροστασίας και Περιβάλλοντος
– Κατεύθυνση Β: Αγροτική Οικονομία και Διοίκηση Αγροτικών Επιχειρήσεων
– Κατεύθυνση Γ: Επιστήμη και Τεχνολογία Τροφίμων
Στα 20 χρόνια λειτουργίας του Τμήματος έχουν απονεμηθεί 1008 Πτυχία Γεωπόνου, 149 Μεταπτυχιακά Διπλώματα Ειδίκευσης (Masters) και 27 Διδακτορικά Διπλώματα (PhD).
Τα γνωστικά αντικείμενα του προγράμματος σπουδών θεμελιώνουν τις βασικές αρχές του Γεωπόνου, με ποιοτική, θεωρητική και εργαστηριακή εμβάθυνση και εμπέδωση των γνώσεων, σε πλήρη εναρμόνιση με τις απαιτήσεις ενός σύγχρονου προπτυχιακού προγράμματος σπουδών υψηλού επιπέδου. Προσδίδουν στους αποφοίτους μας τις αντίστοιχες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες, που απαιτούνται για την ανταπόκριση στις δραστηριότητες της ειδικότητας του Γεωπόνου.
Τα μαθήματα πραγματοποιούνται σε αμφιθέατρα, αίθουσες διδασκαλίας και εργαστήρια, εξοπλισμένα κατάλληλα για την υλοποίηση εργαστηριακών ασκήσεων και πειραμάτων. Παράλληλα, το Τμήμα διαθέτει Αγρόκτημα το οποίο αξιοποιείται εκπαιδευτικά και ερευνητικά, παρέχοντας τη δυνατότητα για πρακτική και εργαστηριακή άσκηση των φοιτητών, αλλά και τη διενέργεια πειραμάτων και ερευνητικών συνεργασιών. Επιπλέον, λειτουργούν σύγχρονες φοιτητικές εστίες διεθνών προδιαγραφών, με πλήρως εξοπλισμένα μονόκλινα δωμάτια και φοιτητικό εστιατόριο για την σίτιση των φοιτητών μας.
Με γνώμονα την καινοτομία, την ενίσχυση της ποιοτικής διδασκαλίας, τη σύνδεση με τον αγροτικό ιστό, την εξωστρέφεια και λαμβάνοντας υπόψη τις επαγγελματικές ανάγκες της αγοράς εργασίας, στο Τμήμα λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «Αειφορικά Συστήματα Παραγωγής και Περιβάλλον στη Γεωργία».
Mέσω της συμμετοχής του σε πολλά Εθνικά και Ευρωπαϊκά ερευνητικά/εκπαιδευτικά Προγράμματα, το Τμήμα αναπτύσσει συνεργασίες και αξιοποιεί πόρους για την βελτίωση του επιπέδου της παρεχόμενης εκπαίδευσης προς τους φοιτητές, αλλά και για την ενίσχυση της έρευνας προς όφελος της ανάπτυξης του γεωργικού περιβάλλοντος της τοπικής κοινωνίας.
Οι απόφοιτοι του Τμήματός μας έχουν τα απαιτούμενα προσόντα για να δραστηριοποιηθούν ως Γεωπόνοι σε διευθύνσεις του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, στον ΕΛΓΑ, στον ΕΦΕΤ, σε εργαστήρια ελέγχου φυτικού υλικού, τροφίμων και υδάτων, σε χημικές, φαρμακευτικές και βιομηχανίες τροφίμων, στις τράπεζες, σε επαγγελματικά λύκεια, καθώς επίσης σε μελετητικά γραφεία, φυτώρια, καταστήματα αγροεφοδίων κ.ά., αλλά και σε Διεθνείς ή Εθνικούς οργανισμούς που έχουν σύνδεση με την Αγροτική Ανάπτυξη, την πρωτογενή παραγωγή και τα τρόφιμα. Ακόμη, μπορούν να δραστηριοποιηθούν ως ερευνητές σε Ινστιτούτα και Ερευνητικά Κέντρα και ως ακαδημαϊκό ή άλλο προσωπικό σε Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης έχουν πλήρη και αναγνωρισμένα επαγγελματικά δικαιώματα Γεωπόνου από το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΓΕΩΤ.Ε.Ε.) και εγγράφονται σε αυτό.
Επιπλέον, η ολοκλήρωση του πρώτου κύκλου σπουδών στο Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης του Δ.Π.Θ. οδηγεί στην απόκτηση ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master) στην ειδικότητα του Τμήματος, επιπέδου 7 του Εθνικού και Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων.