Καλωσόρισμα


Δια μέσου αυτής της ιστοσελίδας θα αποκτήσετε μια επαρκή εικόνα για την ακαδημαϊκή, διοικητική και θεσμική του λειτουργία του Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης. Το Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης ιδρύθηκε το 1999. Στη σύντομη αλλά δυναμική πορεία του επέτυχε βασιζόμενο σε σαφή ποιοτικά και ποσοτικά εκπαιδευτικά κριτήρια όπως και ερευνητικά να εδραιωθεί στον επιστημονικό χώρο της ειδικότητας του και συνδεόμενο στενά με την τοπική αγροτική κοινωνία να επιλύσει ανακύπτοντα προβλήματα αιχμής. Σύμφωνα με το ιδρυτικό ΦΕΚ (179/6-9-1999 Π.Δ. 208 άρθρο 1) η αποστολή του Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης είναι :»… να καλλιεργεί και να προάγει την επιστήμη της Γεωπονίας με προσανατολισμό τις νέες τεχνολογικές εξελίξεις στην επιστήμη αυτή, τις εξελίξεις στους τομείς της οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης και τις τεχνικές και κοινωνικές διαδικασίες ανάπτυξης του αγροτικού χώρου…». Το πρόγραμμα σπουδών συνθέτει προσεγγίσεις από διαφορετικές επιστημονικές εξειδικεύσεις της Γεωπονίας ήτοι : Αγροτική Οικονομία, φυτική και Ζωική Παραγωγή και Επιστήμη Τροφίμων. Στα πλαίσια της ποιοτικής εκπαίδευσης του ,το Τμήμα ενίσχυσε τη διεξαγωγή έρευνας τόσον δια μέσου Ευρωπαϊκών και Εθνικών προγραμμάτων ,όσον και με την ανάπτυξη προγραμμάτων προς όφελος του γεωργικού περιβάλλοντος της τοπικής κοινωνίας. Η διασύνδεση του Τμήματος δια μέσω προγραμμάτων κινητικότητας η ερευνητικών με άλλα Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια διασφαλίζει την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών εκπαίδευσης , ενισχύει τη διεξαγωγή έρευνας και συμβάλλει στην ουσιαστική κατάκτηση της γνώσης.

Με γνώμονα την καινοτομία , την ενίσχυση της ποιοτικής διδασκαλίας ,τη σύνδεση με τον αγροτικό ιστό και λαμβάνοντας υπόψη τις επαγγελματικές ανάγκες της αγοράς εργασίας, στο Τμήμα λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «Αειφορικά συστήματα παραγωγής και περιβάλλον στη Γεωργία». Για την αρτιότερη εκπαίδευση των φοιτητών του , το Τμήμα διεύρυνε τις κτιριακές του εγκαταστάσεις και σήμερα πλέον στεγάζεται σε μία δομή 4 κτιρίων. Επιπλέον ,λειτουργούν σύγχρονες φοιτητικές εστίες διεθνών προδιαγραφών με μονόκλινα δωμάτια και φοιτητικό εστιατόριο για την σίτιση των φοιτητών μας. Σκοπός και επιδίωξη του Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης είναι να συμβάλλει δια μέσου του εφοδίου της ακαδημαϊκής διδασκαλίας στην παροχή εμπεριστατωμένης γνώσης και ουσιαστικών δεξιοτήτων και εφοδίων στους φοιτητές του. Επιπλέον, να δημιουργήσει ακαδημαϊκούς πολίτες με άρτια επιστημονική κατάρτιση ,καλλιέργεια ,ήθος ,υψηλό αίσθημα ευθύνης και τέλος κριτική και δημιουργική σκέψη. Το εφόδιο της γνώσης που τους παρέχεται σε συνδυασμό με την κατοχύρωση των επαγγελματικών τους δικαιωμάτων θα οδηγήσει στην επαγγελματική διέξοδο και δραστηριοποίηση των αποφοίτων μας σε τομείς της εξειδίκευσής τους. Οι απόφοιτοι του Τμήματος μας έχουν τα απαιτούμενα προσόντα για να δραστηριοποιηθούν ως Γεωπόνοι σε διευθύνσεις του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων , στην Τοπική Αυτοδιοίκηση ,στον ΕΛΓΑ, στον ΕΦΕΤ ,σε εργαστήρια ελέγχου τροφίμων και υδάτων ,σε χημικές φαρμακευτικές και βιομηχανίες τροφίμων ,στις τράπεζες, σε τεχνικά λύκεια, στον ιδιωτικό τομέα καθώς και όλους τους Διεθνείς η Εθνικούς οργανισμούς που έχουν σύνδεση με την Αγροτική Ανάπτυξη και τα τρόφιμα. Ακόμη μπορούν να δραστηριοποιηθούν ως ελεύθεροι επαγγελματίες , ως ερευνητές σε Ινστιτούτα και Ερευνητικά Κέντρα και ως ακαδημαϊκό η άλλο προσωπικό σε Εκπαιδευτικά ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Τελειώνοντας τον χαιρετισμό μου, σας ευχαριστώ θερμά για την επίσκεψη του δικτυακού μας τόπου που δια μέσου των σελίδων που ακολουθούν πιστεύω ότι θα σας προσφέρει εμπεριστατωμένες και χρήσιμες πληροφορίες.

Ευγενία Μπεζιρτζόγλου M.D., MSc, PhD

Καθηγήτρια

Πρόεδρος Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης