Υπηρεσίες προς φοιτητές


Το Τμήμα Κοινωνικής Διοίκησης & Πολιτικής Επιστήμης και το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης παρέχουν μια σειρά από ηλεκτρονικές υπηρεσίες σε όλους τους προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές του Τμήματος.

Ηλεκτρονική Γραμματεία


Η πρόσβαση των φοιτητών σε πληροφορίες που αφορούν την κατάσταση των σποδών τους, τις δηλώσεις μαθημάτων, τη βαθμολογία σε κάθε μάθημα κ.α. γίνεται μέσω της “Ηλεκτρονικής Γραμματείας” του ΔΠΘ.

 

Ακαδημαϊκή Ταυτότητα


Η ακαδημαϊκή ταυτότητα είναι απαραίτητη για την ταυτοποίηση του φοιτητή στις υπηρεσίες που αυτό είναι απαραίτητο (συναλαγές με τη γραμματεία, μειωμένο εισιτήριο κα). Η έκδοση της ακαδημαϊκής ταυτότητας γίνεται μέσω του σχετικού ιστοτόπου.

 

Ασύγχρονη τηλεκπαίδευση.


Η διδασκαλία κάθε μαθήματος υποβοηθείται από την πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης –  eClass – μέσω της οποίας υπάρχει αμφίδρομη επικοινωνία των φοιτητών με τον διδάσκοντα, ανταλλαγή υλικού και πληροφοριών που αφορούν το μάθημα, διεξαγωγή test – προόδων κά.

Συγκεκριμένα για να δείτε τα ηλεκτρονικά μαθήματα του τμήματός μας πιέστε εδώ.

 

Σύγχρονη τηλεκπαίδευση.


Παράλληλα με την δια ζώσης διδασκαλία και την ασύγχρονη τηλεκπαίδευση, παρέχεται η δυνατότητα σύγχρονης τηλεκπαίδευσης όπου η επικοινωνία διδάσκοντα φοιτητών γίνεται σε πραγματικό χρόνο. Με τον τρόπο αυτό προσομοιώνεται η διδασκαλία στην αίθουσα χωρίς να είναι απαραίτητη η φυσική παρουσία των φοιτητών σε έναν συγκεκριμένο χώρο.

 

Προμήθεια Βιβλίων-Συγγραμάτων


Για κάθε διδασκόμενο μάθημα υπάρχει δυνατότητα επιλογής του συγγράματο-βιβλίου που θα χρησιμοποιήσει ο κάθε φοιτητής. Η επιλογή και παραγγελία των συγγραμάτων γίνεται ηλεκτρονικά μέσω της υπηρεσίας “Εύδοξος”.

 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο


Η επικοινωνία των φοιτητών με τις υπηρεσίες του Τμήματος και του Πανεπιστημίου και αντίστροφα γίνεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Σε όλους τους φοιτητές παρέχεται διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της υπηρεσίας “WebMail“.

 

Ψηφιακός Αποθηκευτικός Χώρος

Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης στα προσωπικά αρχεία καθώς και ο διαμοιρασμός αυτών με τρίτους μέσω της υπηρεσίας “Πίθος“.

 

 

Δωρεάν Λογισμικό

Οι φοιτητές του Τμήματος έχουν δωρεάν πρόσβαση σε λογισμικό της εταιρείας Microsoft, μέσω της υπηρεσίας Office365.