Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (ΕΔΙΠ)


Ακολουθεί κατάσταση με το Διδακτικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό του Τμήματος.

Ονοματεπώνυμο Φωτιάδης Σίδερης
Ειδικότητα – Επάγγελμα: Γεωπόνος
E-mail: sfotiadi@agro.duth.gr
Τηλέφωνο:2552041139 (εσ. 76139)

 

Ονοματεπώνυμο: Μαλέσιος Χρυσοβαλάντης
Ειδικότητα – Επάγγελμα: Μαθηματικός – Στατιστικός
E-mail: malesios@agro.duth.gr
Τηλέφωνο: 2552041116 (εσ. 76116)

 

Υποστήριξη Εργαστηρίων
Ονοματεπώνυμο: Αλεξούδης Χρήστος
Ειδικότητα – Επάγγελμα: Γεωπόνος
E-mail: calexoud@agro.duth.gr
Τηλέφωνο: 2552041131 (εσ. 76131)