Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (ΕΔΙΠ)


Ονοματεπώνυμο: Φωτιάδης Σίδερης
Ειδικότητα – Επάγγελμα: Γεωπόνος
E-mail: sfotiadi@agro.duth.gr
Τηλέφωνο:2552041139 (εσ. 76139)

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΣΙΔΕΡΗΣ

 

Ονοματεπώνυμο: Αλεξούδης Χρήστος
Ειδικότητα – Επάγγελμα: Γεωπόνος
E-mail: calexoud@agro.duth.gr
Τηλέφωνο: 2552041131 (εσ. 76131)

 

Ονοματεπώνυμο: Παπαδόπουλος Ιωάννης
Ειδικότητα – Επάγγελμα: Χημικός
E-mail: ioanpapa@agro.duth.gr
Τηλέφωνο: 2552041140 (εσ. 76140)