Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (ΕΔΙΠ)


Ακολουθεί κατάσταση με το Διδακτικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό του Τμήματος.

Ονοματεπώνυμο Φωτιάδης Σίδερης
Ειδικότητα – Επάγγελμα: Γεωπόνος
E-mail: sfotiadi@agro.duth.gr
Τηλέφωνο:2552041139 (εσ. 76139)

Ονοματεπώνυμο: Νεραντζάκη Αλεξάνδρα
Ειδικότητα – Επάγγελμα: Χημικός
E-mail: anerant@agro.duth.gr
Τηλέφωνο: 2552041145 (εσ. 76145)

Υποστήριξη Εργαστηρίων
Ονοματεπώνυμο: Αλεξούδης Χρήστος
Ειδικότητα – Επάγγελμα: Γεωπόνος
E-mail: calexoud@agro.duth.gr
Τηλέφωνο: 2552041131 (εσ. 76131)