Πληροφορίες


Πληροφορίες: Μεταπτυχιακά

Το Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Σχολής Επιστημών Γεωπονίας και Δασολογίας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης  λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 αναμορφωμένο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Αειφορικά Συστήματα Παραγωγής και Περιβάλλον στη Γεωργία».

Εσωτερικός Κανονισμός Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών.

ΦΕΚ ΠΜΣ.

ΦΕΚβ ΠΜΣ

Μεταπτυχιακές σπουδές Β κύκλου

Κανονισμός Προγράμματος Διδακτορικών Σπουδών.

ΦΕΚ Β΄496 16.02.2018