Πληροφορίες


Πληροφορίες: Μεταπτυχιακά

Το Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Σχολής Επιστημών Γεωπονίας και Δασολογίας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης  λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 αναμορφωμένο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Αειφορικά Συστήματα Παραγωγής και Περιβάλλον στη Γεωργία».

Εωτερικός Κανονισμός Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών.

ΦΕΚ Β΄496 16.02.2018

ΦΕΚ ΠΜΣ.

Διόρθωση σφάλματος από το Εθν. Τυπογραφείο για το ΠΜΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ _ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ_ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ_2018.

Πρόγραμμα Μαθημάτων ΠΜΣ