Πληροφορίες – Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών


Μεταπτυχιακές σπουδές ακαδ. έτους 2023-2024

ΠΜΣ 2023-2024 – brochure

 

 

Πληροφορίες

Το Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Σχολής Επιστημών Γεωπονίας και Δασολογίας του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης  λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 αναμορφωμένο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο “Αειφορικά Συστήματα Παραγωγής και Περιβάλλον στη Γεωργία”. Δείτε πληροφορίες για το Π.Μ.Σ. αμέσως παρακάτω:

Αειφορικά Συστήματα Παραγωγής και Περιβάλλον στη Γεωργία

ΦΕΚ 2020- Τεύχος Β-ΠΜΣ