Όνομα/Name: -
Τίτλος/Title:
Τμήμα/Department:
Ειδικότητα/Specialties:
Τηλέφωνο/Phone:
Ιστοσελίδα:

Βιογραφικό/Faculty Bio

Μαθήματα/Cources

Επιλέξτε για να δείτε περισσότερες πληροφορίες για κάθε μάθημα.

ID Course Number Μάθημα Διδάσκων Αίθουσα Ημέρα Ώρα Μονάδες Προαπαιτούμενα
B0005 B0005 Αγροτική Κοινωνιολογία 5
ECO0008 ECO0008 Αγροτικός Συνεργατισμός 5
Β0010 Β0010 Ανατομία & Μορφολογία Φυτών 5
AGRON0012 AGRON0012 Αρχιτεκτονική Κήπων 5
AGRON0001 AGRON0001 Βελτίωση Φυτών 5 Κανένα
FOOD1004 FOOD1004 Βιοτεχνολογία Τροφίμων 5
B0017 B0017 Γενική Εδαφολογία 5
B0018 B0018 Γενική Ζωοτεχνία 5
AGRON1013 AGRON1013 Γεωργία και Ρύπανση Υδάτινων Οικοσυστημάτων 5
B1002 B1002 Γεωργικά Μηχανήματα 5
B0031 B0031 Γεωργική Μικροβιολογία 5
B0021 B0021 Γεωργική Υδραυλική 5
AGRON0016 AGRON0016 Γεωργική Φαρμακολογία 5
EC01015 EC01015 Γεωργικό Δίκαιο 5
AGRON0006 AGRON0006 Γονιμότητα Εδαφών-Λιπάσματα 5
PAGR100 PAGR100 Διπλωματική Εργασία
PBTF100 PBTF100 Διπλωματική Εργασία
PAGR100 PAGR100 Διπλωματική Εργασία (έναρξη)
PBTF100 PBTF100 Διπλωματική Εργασία (έναρξη)
PEC100 PEC100 Διπλωματική Εργασία (έναρξη) 15
ECO1003 ECO1003 Ειδικά Κεφάλαια Γεωργικής Επιχειρησιακής Έρευνας 5
B0030 B0030 Εισαγωγή στη Γεωργική Φαρμακολογία 5
B0040 B0040 Εισαγωγή στην Πληροφορική Ι 5
ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΟΡΜΟΥ Α Επιλογή Α
ΕΠΙΛΟΓΗ Α ΔΦΠ Επιλογή Α
ΕΠΙΛΟΓΗ Α ΑΟ Επιλογή Α
ΕΠΙΛΟΓΗ Α ΔΦΠ Επιλογή Α
ΕΠΙΛΟΓΗ Α ΑΟ Επιλογή Α
ΕΠΙΛΟΓΗ Α ΕΤΤ Επιλογή Α
ΕΠΙΛΟΓΗ Α ΕΤΤ Επιλογή Α
PAGR-Επιλογή1 Επιλογή 1 - ΠΜΣ
ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΟΡΜΟΥ Β Επιλογή Β
ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΟΡΜΟΥ Β Επιλογή Β
ΕΠΙΛΟΓΗ Β ΔΦΠ Επιλογή Β
ΕΠΙΛΟΓΗ Β ΔΦΠ Επιλογή Β
ΕΠΙΛΟΓΗ Β ΑΟ Επιλογή Β
ΕΠΙΛΟΓΗ Β ΑΟ Επιλογή Β
ΕΠΙΛΟΓΗ Β ΕΤΤ Επιλογή Β
ΕΠΙΛΟΓΗ Β ΕΤΤ Επιλογή Β
PAGR-Επιλογή2 Επιλογή 2 - ΠΜΣ
AGRON1018 AGRON1018 Θερμοκήπια-Αυτοματισμοί 5
AGRON1014 AGRON1014 Θρέψη Φυτού-Λιπάσματα 5
B0002 B0002 Μαθηματικά 5
AGRON1023 AGRON1023 Μελισσοκομία 5
AGRON1019 AGRON1019 Μετασυλλεκτική Μεταχείριση Καρπών και Λαχανών 5
FOOD0009 FOOD0009 Μικροβιολογία Γάλακτος 5
ECO0003 ECO0003 Οργάνωση και Διαχείριση Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων 5
AGRON1002 AGRON1002 Παραγωγή - Διαχείριση Πολλαπλασιαστικού Υλικού 5
B1001 B1001 Πληθυσμιακή και Ποσοτική Γενετική 5
ΠΕ-ΕΤΤ Πτυχιακή Εργασία
ΠΕ-ΔΦΠ Πτυχιακή Εργασία
ΠΕ-ΑΟ Πτυχιακή Εργασία
PAGR04 PAGR04 Ρύπανση Αγροοικοσυστημάτων 7.5
AGRON1024 AGRON1024 Σηροτροφία 5
B0003 B0003 Φυσική 5