Όνομα/Name: Κυμπάρης Αθανάσιος / Kimbaris Athanassios
Τίτλος/Title: Καθηγητής/Professor
Τμήμα/Department: ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Ειδικότητα/Specialties: Οργανική Χημεία & Ανάλυση Φυσικών Προϊόντων/Organic Chemistry & Natural Products Analysis
Τηλέφωνο/Phone: 25520 41168
Ιστοσελίδα:

Βιογραφικό/Faculty Bio

B.Sc. in Chemistry, School of Sciences, Department of Chemistry, University of Ioannina (UOI) Ph.D. in Organic Synthesis, Department of Chemistry, UOI. Research Interests • Synthesis, purification, and structural determination of heterocyclic organic compounds presenting potential pharmaceutical activity. • Isolation, purification, and structural determination of plant bioactive compounds. • Instrumental methods of plants' analysis (TLC, CC, HPLC, LC-MS, GC, GC-MS, UV-Vis, FT-IR, FT-Raman.

Μαθήματα/Cources

Επιλέξτε για να δείτε περισσότερες πληροφορίες για κάθε μάθημα.

ID Course Number Μάθημα Διδάσκων Αίθουσα Ημέρα Ώρα Μονάδες Προαπαιτούμενα
FOOD0002 FOOD0002 Food Physical Chemistry 5
B0004 B0004 General & Inorganic Chemistry 5
B0016 B0016 General Biochemistry 5
Β0009 Β0009 Organic Chemistry 5
PBTF05 Chemistry of Natural Products and Applications 7.5