Όνομα/Name: Κυμπάρης Αθανάσιος / Kimbaris Athanassios
Τίτλος/Title: Αναπληρωτής Καθηγητής/Associate Professor
Τμήμα/Department: ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Ειδικότητα/Specialties: Οργανική Χημεία & Ανάλυση Φυσικών Προϊόντων/Organic Chemistry & Natural Products Analysis
Τηλέφωνο/Phone: 25520 41168
Ιστοσελίδα:

Βιογραφικό/Faculty Bio

Πτυχίο Χημείας, Σχολή Θετικών Επιστημών, Τμήμα Χημείας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων (Π.Ι.) Διδακτορικό Δίπλωμα στην Οργανική Σύνθεση, Τμήμα Χημείας, Π.Ι. Βαθμίδα: Αναπληρωτής Καθηγητής (ΦΕΚ 353/13.04.2016/τ.Γ) Γνωστικό Αντικείμενο: Οργανική Χημεία & Ανάλυση Φυσικών Προϊόντων

Μαθήματα/Cources

Επιλέξτε για να δείτε περισσότερες πληροφορίες για κάθε μάθημα.

ID Course Number Μάθημα Διδάσκων Αίθουσα Ημέρα Ώρα Μονάδες Προαπαιτούμενα
FOOD1006 FOOD1006 Ανάλυση Τροφίμων 5
B0004 B0004 Ανόργανη Χημεία 5
B0016 B0016 Γενική Βιοχημεία 4
Β0009 Β0009 Οργανική Χημεία 5
FOOD0002 FOOD0002 Φυσικοχημεία Τροφίμων 5