Όνομα/Name: Κυμπάρης Αθανάσιος / Kimbaris Athanassios
Τίτλος/Title: Καθηγητής/Professor
Τμήμα/Department: ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Ειδικότητα/Specialties: Οργανική Χημεία & Ανάλυση Φυσικών Προϊόντων/Organic Chemistry & Natural Products Analysis
Τηλέφωνο/Phone: 25520 41168
Ιστοσελίδα:

Βιογραφικό/Faculty Bio

Πτυχίο Χημείας, Σχολή Θετικών Επιστημών, Τμήμα Χημείας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων (Π.Ι.) Διδακτορικό Δίπλωμα στην Οργανική Σύνθεση, Τμήμα Χημείας, Π.Ι. Βαθμίδα: Αναπληρωτής Καθηγητής (ΦΕΚ 353/13.04.2016/τ.Γ) Γνωστικό Αντικείμενο: Οργανική Χημεία & Ανάλυση Φυσικών Προϊόντων • Πεδία ερευνητικού ενδιαφέροντος Σύνθεση φυσικών προϊόντων, απομονώσεις και αναλύσεις φυτικών-φυσικών προϊόντων με χρωματογραφικές μεθόδους (TLC, CC, HPLC, LC-MS, GC, GC-MS) και ταυτοποίηση των συστατικών τους με φασματοσκοπικές μεθόδους (UV-Vis, FT-IR, FT-Raman). Μελέτη της βιολογικής δραστικότητας (αντιοξειδωτική ικανότητα, εντομοκτόνα και αντιμικροβιακή δράση) των φυσικών προϊόντων (δευτερογενών μεταβολιτών) διερευνώντας τη σχέση μοριακής δομής και δράσης των ενεργών ουσιών.

Μαθήματα/Cources

Επιλέξτε για να δείτε περισσότερες πληροφορίες για κάθε μάθημα.

ID Course Number Μάθημα Διδάσκων Αίθουσα Ημέρα Ώρα Μονάδες Προαπαιτούμενα
B0004 B0004 Ανόργανη Χημεία 5
B0016 B0016 Γενική Βιοχημεία 5
Β0009 Β0009 Οργανική Χημεία 5
FOOD0002 FOOD0002 Φυσικοχημεία Τροφίμων 5
PBTF05 PBTF05 Χημεία φυσικών προϊόντων και εφαρμογές 7.5