Όνομα/Name: Ράπτου Έλενα / Raptou Elena
Τίτλος/Title: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ / ASSOCIATE PROFESSOR
Τμήμα/Department: ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ/DEPARTMENT OF AGRICULTURAL DEVELOPMENT
Ειδικότητα/Specialties: Μάρκετινγκ Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων/ Marketing of Agricultural Products and Foods (ΦΕΚ 373/24-4-2015)
Τηλέφωνο/Phone: (+30) 25520 41184
Ιστοσελίδα:

Βιογραφικό/Faculty Bio

B.Sc in Agricultural Economics, School of Agriculture, Department of Agricultural Economics, Aristotle University of Thessaloniki. Greece MSc in Food Economics and Marketing, The University of Reading, UK PhD in Agricultural Economics (Agro-food marketing), School of Agriculture, Department of Agricultural Economics, Aristotle University of Thessaloniki. Greece

Μαθήματα/Cources

Επιλέξτε για να δείτε περισσότερες πληροφορίες για κάθε μάθημα.

ID Course Number Μάθημα Διδάσκων Αίθουσα Ημέρα Ώρα Μονάδες Προαπαιτούμενα
ECO0007 ECO0007 Agricultural and food marketing 5
ECO0001 Agricultural Education Room of Agricultural Economy 5 No
ECO0014 ECO0014 Agro-economic and market research methods 5
ECO0017 ECO0017 Consumer Behavior 5
ECO0015 ECO0015 Economics of the agro-food processing businesses 5
PEC01 PEC01 Marketing 7.5