Όνομα/Name: Ράπτου Έλενα / Raptou Elena
Τίτλος/Title: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ / ASSOCIATE PROFESSOR
Τμήμα/Department: ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ/DEPARTMENT OF AGRICULTURAL DEVELOPMENT
Ειδικότητα/Specialties: Μάρκετινγκ Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων/ Marketing of Agricultural Products and Foods (ΦΕΚ 373/24-4-2015)
Τηλέφωνο/Phone: (+30) 25520 41184
Ιστοσελίδα:

Βιογραφικό/Faculty Bio

Πτυχίο Γεωπονίας (Κατεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας), Τμήμα Γεωπονίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. MSc in Food Economics and Marketing, University of Reading, United Kingdom. Διδακτορικό Δίπλωμα, Γεωπονική Σχολή, Τμήμα Γεωπονίας, Τομέας Αγροτικής Οικονομίας.

Μαθήματα/Cources

Επιλέξτε για να δείτε περισσότερες πληροφορίες για κάθε μάθημα.

ID Course Number Μάθημα Διδάσκων Αίθουσα Ημέρα Ώρα Μονάδες Προαπαιτούμενα
ECO0001 Γεωργική Εκπαίδευση 5
PEC01 PEC01 Μάρκετινγκ 7.5
ECO0007 ECO0007 Μάρκετινγκ Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων 5
ECO0014 ECO0014 Μέθοδοι Γεωργοοικονομικής Έρευνας και Έρευνας Αγοράς 5
ECO0015 ECO0015 Οικονομική των μεταποιητικών αγρο-διατροφικών επιχειρήσεων 5
ECO0017 ECO0017 Συμπεριφορά Καταναλωτή 5