Όνομα/Name: Βρύζας Ζήσης / Vryzas Zisis
Τίτλος/Title: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ASSOCIATE PROFESSOR
Τμήμα/Department: ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Ειδικότητα/Specialties: Φυτοπροστασία και Ρύπανση Αγροοικοσυστημάτων
Τηλέφωνο/Phone: 25520 41120
Ιστοσελίδα:

Βιογραφικό/Faculty Bio

Πτυχίο Γεωπονίας, Τμήμα Γεωπονίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.) Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης Επιστημών Φυτοπροστασίας, Τμήμα Γεωπονίας, Α.Π.Θ. Διδακτορικό Δίπλωμα, Τμήμα Γεωπονίας, Α.Π.Θ.

Μαθήματα/Cources

Επιλέξτε για να δείτε περισσότερες πληροφορίες για κάθε μάθημα.

ID Course Number Μάθημα Διδάσκων Αίθουσα Ημέρα Ώρα Μονάδες Προαπαιτούμενα
AGRON0016 AGRON0016 Agricultural Pharmacology 5
AGRON1003 AGRON1003 Agriculture & Environment 5
AGRON1013 AGRON1013 Agriculture Ecosystems & Water Pollution 5
PAGR04 PAGR04 Pollution of Agroecosystems 7.5
AGRON0013 AGRON0013 Ecotoxicology 5
B0030 B0030 Introduction to Agricultural Pharmacology 5
AGRON0005 AGRON0005 Weed Science 5