Όνομα/Name: Βρύζας Ζήσης / Vryzas Zisis
Τίτλος/Title: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/PROFESSOR
Τμήμα/Department: ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Ειδικότητα/Specialties: Φυτοπροστασία και Ρύπανση Αγροοικοσυστημάτων
Τηλέφωνο/Phone: 25520 41120
Ιστοσελίδα:

Βιογραφικό/Faculty Bio

Πτυχίο Γεωπονίας, Τμήμα Γεωπονίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.) Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης Επιστημών Φυτοπροστασίας, Τμήμα Γεωπονίας, Α.Π.Θ. Διδακτορικό Δίπλωμα, Τμήμα Γεωπονίας, Α.Π.Θ.

Μαθήματα/Cources

Επιλέξτε για να δείτε περισσότερες πληροφορίες για κάθε μάθημα.

ID Course Number Μάθημα Διδάσκων Αίθουσα Ημέρα Ώρα Μονάδες Προαπαιτούμενα
AGRON1013 AGRON1013 Γεωργία και Ρύπανση Υδάτινων Οικοσυστημάτων 5
AGRON0016 AGRON0016 Γεωργική Φαρμακολογία 5
B0030 B0030 Εισαγωγή στη Γεωργική Φαρμακολογία 5
AGRON0005 AGRON0005 Ζιζανιολογία 5
AGRON0013 AGRON0013 Οικοτοξικολογία 5
PAGR04 PAGR04 Ρύπανση Αγροοικοσυστημάτων 7.5