Όνομα/Name: Βρύζας Ζήσης / Vryzas Zisis
Τίτλος/Title: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ASSOCIATE PROFESSOR
Τμήμα/Department: ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Ειδικότητα/Specialties: Φυτοπροστασία και Ρύπανση Αγροοικοσυστημάτων
Τηλέφωνο/Phone: 25520 41120
Ιστοσελίδα:

Βιογραφικό/Faculty Bio

B.Sc in Agriculture, Major in Crop Protection, School of Agriculture, Aristotle University of Thessaloniki (AUTh). MSc in Crop Protection, School of Agriculture, AUTh. PhD in Pesticide Science, School of Agriculture, AUTh.

Μαθήματα/Cources

Επιλέξτε για να δείτε περισσότερες πληροφορίες για κάθε μάθημα.

ID Course Number Μάθημα Διδάσκων Αίθουσα Ημέρα Ώρα Μονάδες Προαπαιτούμενα
AGRON1013 AGRON1013 Γεωργία και Ρύπανση Υδάτινων Οικοσυστημάτων 5
AGRON0016 AGRON0016 Γεωργική Φαρμακολογία 5
B0030 B0030 Εισαγωγή στη Γεωργική Φαρμακολογία 5
AGRON0005 AGRON0005 Ζιζανιολογία 5
AGRON0013 AGRON0013 Οικοτοξικολογία 5
PAGR04 PAGR04 Ρύπανση Αγροοικοσυστημάτων 7.5