Όνομα/Name: Ζαμιούδης Χρήστος / Zamioudis Christos
Τίτλος/Title: Επίκουρος Καθηγητής / Assistant Professor
Τμήμα/Department:
Ειδικότητα/Specialties: ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ
Τηλέφωνο/Phone: +30 25520 41108
Ιστοσελίδα:

Βιογραφικό/Faculty Bio

Μαθήματα/Cources

Επιλέξτε για να δείτε περισσότερες πληροφορίες για κάθε μάθημα.

ID Course Number Μάθημα Διδάσκων Αίθουσα Ημέρα Ώρα Μονάδες Προαπαιτούμενα
AGRON0015 AGRON0015 Diseases of Field Crops 5
AGRON0010 AGRON0010 Diseases of Vegetable and Ornamental Crops 5
AGRON0020 AGRON0020 Fruit Tree & Grapevine Diseases 5
B0024 B0024 General Plant Pathology 5
PAGR08 PAGR08 Special topics in Plant Pathology 7,5