Όνομα/Name: Ζαμιούδης Χρήστος / Zamioudis Christos
Τίτλος/Title: Επίκουρος Καθηγητής / Assistant Professor
Τμήμα/Department:
Ειδικότητα/Specialties: ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ
Τηλέφωνο/Phone: +30 25520 41108
Ιστοσελίδα:

Βιογραφικό/Faculty Bio

Μαθήματα/Cources

Επιλέξτε για να δείτε περισσότερες πληροφορίες για κάθε μάθημα.

ID Course Number Μάθημα Διδάσκων Αίθουσα Ημέρα Ώρα Μονάδες Προαπαιτούμενα
AGRON0015 AGRON0015 Field Crop Diseases 5
AGRON0020 AGRON0020 Fruit Tree & Grapevine Diseases 5
B0024 B0024 Principles of Plant Pathology 5
AGRON0010 AGRON0010 Vegetable & Ornamental Crop Diseases 5