Όνομα/Name: Ζαμιούδης Χρήστος / Zamioudis Christos
Τίτλος/Title: Επίκουρος Καθηγητής / Assistant Professor
Τμήμα/Department:
Ειδικότητα/Specialties: ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ
Τηλέφωνο/Phone: +30 25520 41108
Ιστοσελίδα:

Βιογραφικό/Faculty Bio

Πτυχίο Γεωπονίας, Τμήμα Γεωπονίας Α.Π.Θ. Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην Εφαρμοσμένη Γενετική και Βιοτεχνολογία, Τμήμα Βιολογίας Α.Π.Θ. PhD in Plant-Microbe Interactions, Institute of Enviromental Biology, Utrecht University, The Netherlands. Phytopathology Researcher, Rijk Zwaan Nederland B.V., The Netherlands

Μαθήματα/Cources

Επιλέξτε για να δείτε περισσότερες πληροφορίες για κάθε μάθημα.

ID Course Number Μάθημα Διδάσκων Αίθουσα Ημέρα Ώρα Μονάδες Προαπαιτούμενα
AGRON0020 AGRON0020 Ασθένειες Δενδρωδών και Αμπέλου 5
AGRON0010 AGRON0010 Ασθένειες Λαχανοκομικών και Καλλωπιστικών Φυτών 5
AGRON0015 AGRON0015 Ασθένειες Φυτών Μεγάλης Καλλιέργειας 5
B0024 B0024 Γενική Φυτοπαθολογία 5
PAGR08 PAGR08 Ειδικά θέματα φυτοπαθολογίας 7,5