Όνομα/Name: Ζαμιούδης Χρήστος / Zamioudis Christos
Τίτλος/Title: Επίκουρος Καθηγητής / Assistant Professor
Τμήμα/Department:
Ειδικότητα/Specialties: ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ
Τηλέφωνο/Phone: +30 25520 41108
Ιστοσελίδα:

Βιογραφικό/Faculty Bio

Πτυχίο Γεωπονίας, Τμήμα Γεωπονίας Α.Π.Θ. Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην Εφαρμοσμένη Γενετική και Βιοτεχνολογία, Τμήμα Βιολογίας Α.Π.Θ. PhD in Plant-Microbe Interactions, Institute of Enviromental Biology, Utrecht University, The Netherlands. Phytopathology Researcher, Rijk Zwaan Nederland B.V., The Netherlands

Μαθήματα/Cources

Επιλέξτε για να δείτε περισσότερες πληροφορίες για κάθε μάθημα.

ID Course Number Μάθημα Διδάσκων Αίθουσα Ημέρα Ώρα Μονάδες Προαπαιτούμενα
PAGR08 PAGR08 Specialized topics in Plant Pathology 7,5
AGRON0020 AGRON0020 Ασθένειες Δενδρωδών και Αμπέλου 5
AGRON0010 AGRON0010 Ασθένειες Λαχανοκομικών και Καλλωπιστικών Φυτών 5
AGRON0015 AGRON0015 Ασθένειες Φυτών Μεγάλης Καλλιέργειας 5
B0024 B0024 Γενική Φυτοπαθολογία 5
PAGR08 PAGR08 Ειδικά θέματα φυτοπαθολογίας 7,5