Όνομα/Name: Μαντζουράνη Ιωάννα / Mantzourani Ioanna
Τίτλος/Title: Επίκουρη Καθηγήτρια
Τμήμα/Department: Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης
Ειδικότητα/Specialties: Τεχνολογία Τροφίμων
Τηλέφωνο/Phone: 2552041155
Ιστοσελίδα: https://agro.duth.gr/cv/imantzou/

Βιογραφικό/Faculty Bio

Μαθήματα/Cources

Επιλέξτε για να δείτε περισσότερες πληροφορίες για κάθε μάθημα.

ID Course Number Μάθημα Διδάσκων Αίθουσα Ημέρα Ώρα Μονάδες Προαπαιτούμενα
FOOD1006 FOOD1006 Food Analysis 5
FOOD0005 FOOD0005 Food Microbiology 5
FOOD0008 FOOD0008 Food Processing 5
PBTF02 PBTF02 Hygiene in Food Industry 7.5
FOOD1008 FOOD1008 Plant & Animal Based Food Technology 5