Όνομα/Name: Ζαφειρίου Ελένη / Zafeiriou Eleni
Τίτλος/Title: ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ/PROFESSOR
Τμήμα/Department: ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Ειδικότητα/Specialties: Εφαρμοσμένη Οικονομική Στατιστική
Τηλέφωνο/Phone: 25520 41185
Ιστοσελίδα:

Βιογραφικό/Faculty Bio

B.S. in Forestry, School of Forestry and Natural Environment, Aristotle University of Thessaloniki(AUTh) M.Sc. in Water Mountainous Management, School of Forestry and Natural Environment (AUTh) B.S. in Economics, School of Economics, University of Macedonia M.Sc. in Economic Policy and Development, School of Economics, University of Macedonia. Ph.D. in Applied Economic Statistics, School of Agriculture (DUTh)

Μαθήματα/Cources

Επιλέξτε για να δείτε περισσότερες πληροφορίες για κάθε μάθημα.

ID Course Number Μάθημα Διδάσκων Αίθουσα Ημέρα Ώρα Μονάδες Προαπαιτούμενα
B0034 B0034 Agricultural Experimentation 5
ECO0012 ECO0012 Applied Econometrics 5
ECO0002 ECO0002 Applied Economics Statistics 5
ECO0009 ECO0009 Introduction to Business Administration 5
ECO1008 ECO1008 Linear Programming
ECO0019 ECO0019 Natural Resources & Environmental Economics 5
ECO0005 ECO0005 Quantitative Methods in Economics Analysis 5
PEC02 PostGrad - EAPFB A' Special Topics in Operation Research 7.5
B0019 B0019 Statistics 5