Όνομα/Name: Χατζησαββίδης Χρήστος / Chatzissavvidis Christos
Τίτλος/Title: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ / PROFESSOR
Τμήμα/Department: Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης
Ειδικότητα/Specialties: Δενδροκομία (ΦΕΚ 308/17.3.2020)
Τηλέφωνο/Phone: 25520 41113

Βιογραφικό/Faculty Bio

Μαθήματα/Cources

Επιλέξτε για να δείτε περισσότερες πληροφορίες για κάθε μάθημα.

ID Course Number Μάθημα Διδάσκων Αίθουσα Ημέρα Ώρα Μονάδες Προαπαιτούμενα
B0028 B0028 General Pomology 5
B0013 B0013 Plant Physiology 5
AGRON0002 AGRON0002 Specialized Pomology (Deciduous Fruit Trees) 5
AGRON0007 AGRON0007 Specialized Pomology (Evergreen Fruit Trees) 5
AGRON0014 AGRON0014 Viticulture 5