Όνομα/Name: Αλεξόπουλος Αθανάσιος / Alexopoulos Athanasios
Τίτλος/Title: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ / Professor
Τμήμα/Department: ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Ειδικότητα/Specialties: Υγιεινή Τροφίμων και Περιβάλλοντος με έμφαση στη Μικροβιακή Οικολογία Τροφίμων και Υδάτινων Οικοσυστημάτων (ΦΕΚ Γ' 2986/10-11-2023)
Τηλέφωνο/Phone: +30 25520 41169
Ιστοσελίδα: http://utopia.duth.gr/~alexopo

Βιογραφικό/Faculty Bio

BcS in Biology, Biology Department, University of Patras, Greece PhD in Hygiene, Faculty of Medicine, University of Patras

Μαθήματα/Cources

Επιλέξτε για να δείτε περισσότερες πληροφορίες για κάθε μάθημα.

ID Course Number Μάθημα Διδάσκων Αίθουσα Ημέρα Ώρα Μονάδες Προαπαιτούμενα
PBTF04 PBTF04 Food and water hygiene and safety fundamentals 7.5
PBTF04 PBTF04 Food and water hygiene and safety fundamentals (Master's Course) 7.5
FOOD0003 FOOD0003 Food Engineering 5
FOOD0016 FOOD0016 Food Hygiene 5
FOOD0018 FOOD0018 Food Packaging 5
PBTF03 PBTF03 FUNDAMENTALS AND SPECIAL ISSUES ON HUMAN NUTRITION 7.5
FOOD1007 FOOD1007 Industrial Hygiene 5
Β0043 Practical Training (Internship)
PBTF06 PBTF06 Special Topics of Science and Food Technology 7.5
FOOD0014 FOOD0014 Waste Management 5