Όνομα/Name: Αλεξόπουλος Αθανάσιος / Alexopoulos Athanasios
Τίτλος/Title: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/Associate Professor
Τμήμα/Department: ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Ειδικότητα/Specialties: Υγιεινή Τροφίμων και Περιβάλλοντος με έμφαση στη Μικροβιακή Οικολογία Τροφίμων και Υδάτινων Οικοσυστημάτων (ΦΕΚ 824/6-9-2016)
Τηλέφωνο/Phone: +30 25520 41169
Ιστοσελίδα: http://utopia.duth.gr/~alexopo

Βιογραφικό/Faculty Bio

BcS in Biology, Biology Department, University of Patras, Greece PhD in Hygiene, Faculty of Medicine, University of Patras

Μαθήματα/Cources

Επιλέξτε για να δείτε περισσότερες πληροφορίες για κάθε μάθημα.

ID Course Number Μάθημα Διδάσκων Αίθουσα Ημέρα Ώρα Μονάδες Προαπαιτούμενα
BYT-B1 BYT-B1 Food and water hygiene and safety fundamentals 7.5
PBTF04 PBTF04 Food and water hygiene and safety fundamentals (Master's Course) 7.5
FOOD0003 FOOD0003 Food Engineering 5
FOOD0016 FOOD0016 Food Hygiene 5
FOOD0018 FOOD0018 Food Packaging 5
ΒΥΤ - Α3 ΒΥΤ - Α3 FUNDAMENTALS AND SPECIAL ISSUES ON HUMAN NUTRITION 7.5
FOOD1007 FOOD1007 Industrial Hygiene 5
ΒΟΟ36 Practical Training (Internship)
ΒΥΤ - Β3 ΒΥΤ - Β3 Special Topics of Science and Food Technology 7.5
FOOD0014 FOOD0014 Waste Management 5