Όνομα/Name: Αλεξόπουλος Αθανάσιος / Alexopoulos Athanasios
Τίτλος/Title: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ / Professor
Τμήμα/Department: ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Ειδικότητα/Specialties: Υγιεινή Τροφίμων και Περιβάλλοντος με έμφαση στη Μικροβιακή Οικολογία Τροφίμων και Υδάτινων Οικοσυστημάτων (ΦΕΚ Γ' 2986/10-11-2023)
Τηλέφωνο/Phone: +30 25520 41169
Ιστοσελίδα: http://utopia.duth.gr/~alexopo

Βιογραφικό/Faculty Bio

Πτυχίο Βιολογίας, Βιολογικό Τμήμα Πανεπιστημίου Πατρών Διδακτορικό Δίπλωμα στην Υγιεινή, Ιατρικό Τμήμα Πανεπιστημίου Πατρών

Μαθήματα/Cources

Επιλέξτε για να δείτε περισσότερες πληροφορίες για κάθε μάθημα.

ID Course Number Μάθημα Διδάσκων Αίθουσα Ημέρα Ώρα Μονάδες Προαπαιτούμενα
FOOD0014 FOOD0014 Διαχείριση Αποβλήτων Γεωργικών Βιομηχανιών 5
PBTF03 PBTF03 Ειδικά θέματα διατροφής 7.5
PBTF06 PBTF06 Ειδικά θέματα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων 7.5
PBTF04 PBTF04 Θέματα Υγιεινής και Ασφάλειας Τροφίμων και Ύδατος (ΠΜΣ) 7.5
FOOD0003 FOOD0003 Μηχανική Τροφίμων 5
B0043 Πρακτική Άσκηση
FOOD0018 FOOD0018 Συσκευασία Τροφίμων 5
FOOD1007 FOOD1007 Υγιεινή Γεωργικών Βιομηχανιών 5
FOOD0016 FOOD0016 Υγιεινή Τροφίμων 5