Όνομα/Name: Μπρούφας Γεώργιος / Broufas Georgios
Τίτλος/Title: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ PROFESSOR
Τμήμα/Department: ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Ειδικότητα/Specialties: Γεωργική Εντομολογία και Ζωολογία / Agricultural Entomology and Zoology
Τηλέφωνο/Phone: +30 25520 41154

Βιογραφικό/Faculty Bio

Dr. George Broufas (male) is an Associate Professor in Entomology and Agricultural Zoology, the head of the Laboratory of Agricultural Zoology & Entomology and the Laboratory of Phytopathology and the head of the postgraduate studies program of the Department of Agricultural Development at Democritus University of Thrace (DUTH). He also serves as an adjunct Professor of the Mediterranean Agronomic Institute of Chania (MAICH) where he teaches a postgraduate course on Integrated Pest Management. He is an active member of the International Organisation for Biological Control (IOBC) and the Convenor of the Working Group ‘Integrated Control of Plant-Feeding Mites’. He has a first degree in Agricultural Sciences (Crop Production) and a PhD in Entomology from the Aristotle University of Thessaloniki (Greece). He has performed postdoctoral research at the University of Amsterdam (The Netherlands). His research focuses on tritrophic (herbivores – plant – predator) interactions, biological control of plant pests, and insecticide resistance and pesticide side-effects to herbivores and non-target beneficial arthropods. His publication record includes 40 publications in peer-reviewed journals and an h-index=17 (Scopus), h-index=20 (Google Scholar), >500 citations. He supervises 3 PhD students and has supervised more than 50 undergraduate and 15 postgraduate students. He has coordinated and/or participated in 11 projects funded by the EU, International and national bodies (OECD, DAAD, COST, GSRT-Greece, Greek Ministry of Education, PRIMA) and 47 projects funded by agro- and biocontrol industries. He has served as guest Editor of Frontiers in Ecology and Evolution and Frontiers in Plant Science. Publication records: https://orcid.org/0000-0003-3604-2109.

Μαθήματα/Cources

Επιλέξτε για να δείτε περισσότερες πληροφορίες για κάθε μάθημα.

ID Course Number Μάθημα Διδάσκων Αίθουσα Ημέρα Ώρα Μονάδες Προαπαιτούμενα
AGRON1023 AGRON1023 Beekeeping 5
Β027 Β027 General Ecology 5
B0042 B0042 General Zoology 5
PAGR02 PAGR02 Integrated Control of Plant Pests 7.5
AGRON1001 AGRON1001 Integrated Crop Management & Certification 5
AGRON0017 AGRON0017 Pests of Fruit Trees & Vine Grapes 5
AGRON1009 AGRON1009 Pests of Stored Products & of Medicinal Importance 5