Όνομα/Name: Σιναπίδου Ευαγγελία / Sinapidou Evangelia
Τίτλος/Title: AΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ
Τμήμα/Department: ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Ειδικότητα/Specialties: Βιοτεχνολογία της Φυτοπροστασίας (ΦΕΚ 479/8-6-2010)
Τηλέφωνο/Phone: 25520 - 41180
Ιστοσελίδα:

Βιογραφικό/Faculty Bio

B.Sc. in Agriculture, School of Agriculture, Aristotle University of Thessaloniki, Greece M.Sc. in Plant Biotechnology, University of London, UK Ph.D. in Molecular Plant Pathology, University of London, UK MBA, University of Macedonia, Greece

Μαθήματα/Cources

Επιλέξτε για να δείτε περισσότερες πληροφορίες για κάθε μάθημα.

ID Course Number Μάθημα Διδάσκων Αίθουσα Ημέρα Ώρα Μονάδες Προαπαιτούμενα
PAGR06 PAGR06 Biotechnology of Plant Protection 7.5
B0012 B0012 Genetics 5
B1003 B1003 Molecular Biology 5
AGRON1022 AGRON1022 Molecular Plant - Microbe Interactions 5 None