Όνομα/Name: Δαμαλάς Χρήστος / Damalas Christos
Τίτλος/Title: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ / PROFESSOR
Τμήμα/Department: ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ/DEPARTMENT OF AGRICULTURAL DEVELOPMENT
Ειδικότητα/Specialties: Γεωργία (ΦΕΚ 1042Γ/20-04-2023)
Τηλέφωνο/Phone: 25520 41116
Ιστοσελίδα:

Βιογραφικό/Faculty Bio

BSc in Agriculture, School of Agriculture, University of Thessaloniki, Greece MSc in Plant Breeding and Plant Physiology, School of Agriculture, University of Thessaloniki, Greece PhD in Weed Science, School of Agriculture, University of Thessaloniki, Greece Among the 2% top scientists across all fields according to Stanford list 2020.

Μαθήματα/Cources

Επιλέξτε για να δείτε περισσότερες πληροφορίες για κάθε μάθημα.

ID Course Number Μάθημα Διδάσκων Αίθουσα Ημέρα Ώρα Μονάδες Προαπαιτούμενα
AGRON1004 AGRON1004 Aromatic Plants and Essential Oils 5
PAGR07 PAGR07 Crop Performance Physiology 7.5
AGRON0008 AGRON0008 Field Crops (Cereals, Legumes, Forages) 5
AGRON0011 AGRON0011 Field Crops (Industrial Crops) 5
AGRON1010 AGRON1010 Pesticide Application Equipment 5