Όνομα/Name: Δαμαλάς Χρήστος / Damalas Christos
Τίτλος/Title: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ / PROFESSOR
Τμήμα/Department: ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ/DEPARTMENT OF AGRICULTURAL DEVELOPMENT
Ειδικότητα/Specialties: Γεωργία (ΦΕΚ 1042Γ/20-04-2023)
Τηλέφωνο/Phone: 25520 41116
Ιστοσελίδα:

Βιογραφικό/Faculty Bio

Πτυχίο Γεωπονίας, Τμήμα Γεωπονίας, Α.Π.Θ. Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στη Γενετική Βελτίωση και Φυσιολογία Φυτών, Τμήμα Γεωπονίας, Α.Π.Θ. Διδακτορικό Δίπλωμα στη Ζιζανιολογία, Τμήμα Γεωπονίας, Α.Π.Θ. Among the 2% top scientists across all fields according to Stanford list 2020.

Μαθήματα/Cources

Επιλέξτε για να δείτε περισσότερες πληροφορίες για κάθε μάθημα.

ID Course Number Μάθημα Διδάσκων Αίθουσα Ημέρα Ώρα Μονάδες Προαπαιτούμενα
AGRON1004 AGRON1004 Αρωματικά Φυτά και Αιθέρια Έλαια 5
AGRON0011 AGRON0011 Ειδική Γεωργία (Βιομηχανικά Φυτά) 5
AGRON0008 AGRON0008 Ειδική Γεωργία (Σιτηρά, Ψυχανθή, Χορτοδοτικά) 5
PAGR07 PAGR07 Φυσιολογία Απόδοσης Καλλιεργειών 7.5
AGRON1010 AGRON1010 Ψεκαστικά Μηχανήματα 5