Όνομα/Name: Ανυσια Νικολοπουλου
Τίτλος/Title:
Τμήμα/Department:
Ειδικότητα/Specialties:
Τηλέφωνο/Phone:
Ιστοσελίδα:

Βιογραφικό/Faculty Bio

Μαθήματα/Cources

Επιλέξτε για να δείτε περισσότερες πληροφορίες για κάθε μάθημα.

ID Course Number Μάθημα Διδάσκων Αίθουσα Ημέρα Ώρα Μονάδες Προαπαιτούμενα
ΒΥΤ - Β2 ΒΥΤ - Β2 Chemistry of Natural Products and Applications 7.5
ΒΥΤ - Α2 ΒΥΤ - Α2 Industrial Hygiene 7.5
ΟΕΑΠΤ-Α3 ΟΕΑΠΤ-Α3 International Trade and Policy 7.5
ΟΕΑΠΤ- Β2 ΟΕΑΠΤ- Β2 Methods and Applications of Business Research 7.5
ΒΥΤ - Α1 ΒΥΤ - Α1 Special funds for biotechnology food 7.5
ΟΕΑΠΤ-Α2 ΟΕΑΠΤ-Α2 Special Topics in Operational Research 7.5
ΕΦΠ - Β2 ΕΦΠ - Β2 Thesis
ΒΥΤ - Β4 ΒΥΤ - Β4 Thesis
ΕΦΠ - Α4 ΕΦΠ - Α4 Thesis (Start)
ΒΥΤ - Α4 ΒΥΤ - Α4 Thesis (Start)