Όνομα/Name: Ανυσια Νικολοπουλου
Τίτλος/Title:
Τμήμα/Department:
Ειδικότητα/Specialties:
Τηλέφωνο/Phone:
Ιστοσελίδα:

Βιογραφικό/Faculty Bio

Μαθήματα/Cources

Επιλέξτε για να δείτε περισσότερες πληροφορίες για κάθε μάθημα.

ID Course Number Μάθημα Διδάσκων Αίθουσα Ημέρα Ώρα Μονάδες Προαπαιτούμενα
ΟΕΑΠΤ-Α3 ΟΕΑΠΤ-Α3 International Trade and Policy 7.5
ΟΕΑΠΤ- Β2 ΟΕΑΠΤ- Β2 Methods and Applications of Business Research 7.5
ΟΕΑΠΤ-Α2 ΟΕΑΠΤ-Α2 Special Topics in Operational Research 7.5