Όνομα/Name: Ανυσια Νικολοπουλου
Τίτλος/Title:
Τμήμα/Department:
Ειδικότητα/Specialties:
Τηλέφωνο/Phone:
Ιστοσελίδα:

Βιογραφικό/Faculty Bio

Μαθήματα/Cources

Επιλέξτε για να δείτε περισσότερες πληροφορίες για κάθε μάθημα.

ID Course Number Μάθημα Διδάσκων Αίθουσα Ημέρα Ώρα Μονάδες Προαπαιτούμενα
PAGR100 PAGR100 Διπλωματική Εργασία
PBTF100 PBTF100 Διπλωματική Εργασία
PAGR100 PAGR100 Διπλωματική Εργασία (έναρξη)
PBTF100 PBTF100 Διπλωματική Εργασία (έναρξη)
PBTF06 PBTF06 Ειδικά θέματα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων 7.5
ΟΕΑΠΤ-Α2 ΟΕΑΠΤ-Α2 Ειδικά Θέματα Επιχειρησιακής Έρευνας 7.5
ΒΥΤ - Β1 ΒΥΤ - Β1 Θέματα Υγιεινής και Ασφάλειας Τροφίμων και Ύδατος 7.5
ΟΕΑΠΤ- Β2 ΟΕΑΠΤ- Β2 Μέθοδοι και Εφαρμογές Επιχειρηματικής Έρευνας 7.5