Πρακτική Άσκηση


Πρακτική Άσκηση Φοιτητών

Η δίμηνη πρακτική άσκηση σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς είναι θεσμοθετημένη από την ίδρυση του Τμήματος και υποχρεωτική για τους 4ετείς φοιτητές και φοιτήτριες. Η περίοδος διεξαγωγής είναι σταθερή και αφορά πάντα τους δύο καλοκαιρινούς μήνες (Ιούλιο και τον Αύγουστο) κάθε έτους.
Το Τμήμα από το 2006 μέσω των επιχειρησιακών προγραμμάτων ΕΠΕΑΕΚ Ι & ΙΙ και στην συνέχεια μέσου του ΕΣΠΑ, συμμετέχει σε πρόγραμμα επιδοτούμενης πρακτικής άσκησης όπου οι φοιτητές αμείβονται και ασφαλίζονται για το χρονικό διάστημα διεξαγωγής της άσκησης.
Από το 2013 η διαδικασία έχει ενισχυθεί με την λειτουργία του συστήματος ΑΤΛΑΣ που διαχειρίζεται το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Μέσω του συστήματος ΑΤΛΑΣ οι φοιτητές αναζητούν και επιλέγουν τους φορείς στους οποίους θα ασκηθούν και εν τέλει από το ίδιο σύστημα πιστοποιούνται για την επιτυχή ολοκλήρωση της άσκησης.

Υπεύθυνη Πρακτικής Άσκησης: Ευαγγελία Σιναπίδου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια (esinapid@agro.duth.gr)

Πληροφορίες:

Τσονίδου Βασιλική
Τηλέφωνο: 25520 41163 (εσ. 76163)
email: vtsonido@admin.duth.gr

Οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των φοιτητών του Τμήματος αναφορικά με την πρακτική άσκηση έχουν αποτυπωθεί στον ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ, τον οποίο και πρέπει να γνωρίζουν οι φοιτητές.

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι:
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΔΠΘ (praktiki.duth.gr)
Σύστημα Κεντρικής Υποστήριξης της Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών ΑΕΙ (ΑΤΛΑΣ) (http://atlas.grnet.gr/)

Κανονισμός Πρακτικής Άσκησης (Μάρτιος 2022)

Συμμετοχή στην «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών του ΔΠΘ»