Όνομα/Name: Τοκατλίδης Ιωάννης / Tokatlidis Ioannis
Τίτλος/Title: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Τμήμα/Department: ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Ειδικότητα/Specialties:
Τηλέφωνο/Phone: 25520 41152
Ιστοσελίδα:

Βιογραφικό/Faculty Bio

B.S. in Agriculture, School of Agriculture, Aristotle University of Thessaloniki M.Sc. in Plant Breeding and Agronomy, School of Agriculture, Aristotle University of Thessaloniki Ph.D. in Maize Breeding, School of Agriculture, Aristotle University of Thessaloniki

Μαθήματα/Cources

Επιλέξτε για να δείτε περισσότερες πληροφορίες για κάθε μάθημα.

ID Course Number Μάθημα Διδάσκων Αίθουσα Ημέρα Ώρα Μονάδες Προαπαιτούμενα
B0012 B0012 Genetics 5
AGRON0019 AGRON0019 Molecular Plant Breeding 5
AGRON0001 AGRON0001 Plant Breeding 5
AGRON1002 AGRON1002 Seed Production & Certification 5
PAGR08 PAGR08 Special Topics of Plant Improvement 7.5