Αμπελουργία


  1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΠΣ – ΕΠΙΠΕΔΟ 7
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ AGRON0014 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 8o
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
5 5
 
 
 
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

 

OXI
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) https://eclass.duth.gr/courses/OPE01179/
  1. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Ο κύριος σκοπός του μαθήματος είναι η εκπαίδευση των φοιτητών στην καλλιέργεια, την επιστήμη και τις εφαρμοζόμενες καλλιεργητικές τεχνικές στην άμπελο.
Γενικές Ικανότητες
Αυτόνομη Εργασία

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

Προαγωγή της επαγωγικής σκέψης

  1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
1.      Η καλλιέργεια της αμπέλου στην Ελλάδα και στον κόσμο – Τα αμπελουργικά προϊόντα

2.      Στοιχεία συστηματικής της αμπέλου. Μελέτη του φυτού της αμπέλου.

3.     Βλαστός και Ρίζα (μορφολογία, ανατομία, ιδιότητες)

4.     Στοιχεία φυσιολογίας της αμπέλου

5.     Βλάστηση και ανάπτυξη της αμπέλου

6.     Πολλαπλασιαστικό υλικό στην αμπελοκαλλιέργεια (ποικιλίες)

7.     Πολλαπλασιαστικό υλικό στην αμπελοκαλλιέργεια (υποκείμενα)

8.     Πολλαπλασιασμός της αμπέλου

9.     Το κλάδεμα της αμπέλου. Χειμερινό κλάδεμα

10.  Συστήματα κλαδέματος καρποφορίας.

11.  Χλωρά κλαδέματα

12.  Εγκατάσταση παραγωγικού αμπελώνα και μητρικής φυτείας.

13.  Καλλιεργητικές φροντίδες (καλλιέργεια εδάφους, λίπανση, άρδευση, τρυγητός)

  1. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Πρόσωπο με πρόσωπο
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία και στην Επικοινωνία με τους φοιτητές

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

 

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 39
Ασκήσεις Πεδίου 26
Ομαδική εργασία 15
Αυτοτελής Μελέτη 45
Σύνολο Μαθήματος 125
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

 

Η αξιολόγηση των φοιτητών /τριών γίνεται με γραπτή εργασία και γραπτές εξετάσεις στο τέλος του εξαμήνου.
  1. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Επιλεγμένο Σύγγραμμα στο σύστημα Εύδοξος

·  Βιβλίο [12574910]: Νικολάου Ν., Αμπελουργία, Εκδόσεις Κορδαλή, 2011  Λεπτομέρειες

Βιβλίο [86200884]: Αμπελουργία, Σταυρακάκης Μ.Ν. Λεπτομέρειες

Επιπλέον βιβλιογραφικές πηγές θα είναι διαθέσιμες στους φοιτητές κατά διάρκεια του μαθήματος.

 

Παράρτημα_Αμπελουργία_Εναλλακτικοί τρόποι εξέτασης