Όνομα/Name: Πλέσσας Σταύρος / Plessas Stavros
Τίτλος/Title: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ / PROFESSOR
Τμήμα/Department: ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Ειδικότητα/Specialties: Ποιοτικός Έλεγχος Τροφίμων (ΦΕΚ: 186/Γ/ 20-2-2019)
Τηλέφωνο/Phone: 25520 41141
Ιστοσελίδα: https://agro.duth.gr/cv/splessas/

Βιογραφικό/Faculty Bio

Πτυχίο Χημείας, Τμήμα Χημείας (Πανεπιστήμιο Πατρών). Διδακτορικό Δίπλωμα, Τμήμα Χημείας (Πανεπιστήμιο Πατρών).

Μαθήματα/Cources

Επιλέξτε για να δείτε περισσότερες πληροφορίες για κάθε μάθημα.

ID Course Number Μάθημα Διδάσκων Αίθουσα Ημέρα Ώρα Μονάδες Προαπαιτούμενα
FOOD0006 FOOD0006 Βιοχημεία Τροφίμων 5
PBTF01 PBTF01 ΕΙΔΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 7.5
FOOD0015 FOOD0015 Οινολογία-Οινοπνευματώδη Ποτά 5
FOOD0017 FOOD0017 Ποιοτικός Έλεγχος Τροφίμων 5
FOOD0001 FOOD0001 Χημεία Τροφίμων 5