Πληροφορίες


Γραμματεία
Κωνσταντίνος Μέκος
Τηλ: 25310 39409
Fax: 25310 39442
Email: secr@socadm.duth.gr 

 

Φοιτητικά
Τηλ: 25310 39412
Fax: 25310 39442

Διεύθυνση
Τμήμα Κοινωνικής Διοίκησης του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης
Π. Τσαλδάρη 1, 691 00 Κομοτηνή