Φυσιολογία Καρποφόρων Δένδρων


Τύπος: Μεταπτυχιακό μάθημα / Υποχρεωτικό

Κατεύθυνση: Επιστημών Φυτικής Παραγωγής και Περιβάλλοντος

Συντονιστής: Χρήστος Χατζησαββίδης

Εξάμηνο: 1ο

ECTS: 7.5

Διδάσκοντες: Χρ. Χατζησαββίδης

E-mail: cchatz@agro.duth.gr

Τηλ. γραφείου: 25520 41113 / 25520 41191

Ιστοσελίδα: https://eclass.duth.gr/courses/OPE01182/

Πρόσβαση στο υλικό του μαθήματος (εργασίες, ανακοινώσεις, διαλέξεις κλπ.) έχουν μόνο οι εγγεγραμμένοι χρήστες στην ηλεκτρονική σελίδα του μαθήματος στο e-class. Το σχετικό υλικό θα είναι διαθέσιμο στο αρχείο “Έγγραφα ” της “Ομάδας Χρηστών 2019”

Συνεργασία με φοιτητές: μετά από συνεννόηση (μέσω e-mail)

Περιγραφή μαθήματος:
Το μάθημα καλύπτει θέματα φυσιολογίας και επίδρασης διαφόρων παραγόντων και τεχνικών στην αύξηση και ανάπτυξη των καρποφόρων δένδρων. Ειδικότερα, αναλύονται οι περιβαλλοντικοί παράγοντες που επηρεάζουν την αύξηση των δένδρων, όπως π.χ. η θερμοκρασία. Επίσης, μελετώνται οι υδατικές σχέσεις και η θρέψη στα καρποφόρα δένδρα. Εξετάζεται η σχέση μεταξύ βλαστικής και αναπαραγωγικής αύξησης, ο εμβολιασμός και η σχέση μεταξύ ριζικής και βλαστικής αύξησης. Γίνεται αναφορά στη διαφοροποίηση ανθικών καταβολών, την άνθηση, την καρπόδεση, την ανάπτυξη και την ωρίμανση των καρπών. Τέλος, μελετάται η επίδραση περιβαλλοντικών καταπονήσεων και ρυθμιστικών ουσιών στην ποιότητα των καρπών καθώς επίσης και η παρενιαυτοφορία στα καρποφόρα δένδρα.

Δικτυακός τόπος μαθήματος:  https://eclass.duth.gr/courses/OPE01182/

Ενδεικτικά διδακτικά βοηθήματα:
(οι παρακάτω τίτλοι περιλαμβάνονται στη βιβλιοθήκη του Τμήματος)
1.Maib K.M. (1996) Tree Fruit Physiology. Washington State Univ. Proceedings. 165 p.

2.Τaiz L. και Zeiger E. (2012) Φυσιολογία Φυτών. Εκδόσεις Utopia. 5η αμερικανική και 1η ελληνική έκδοση. Αθήνα, σελ. 949.

3.Τσέκος Ι. (2007) Φυσιολογία Φυτών. Εκδόσεις Αδερφών Κυριακίδη. Θεσ/νίκη, σελ. 784.

Επιπλέον βιβλιογραφικές πηγές είναι διαθέσιμες στους φοιτητές που συμμετέχουν στο συγκεκριμένο μάθημα μέσω του δικτυακού τόπου του μαθήματος (e-class).

 

Πρόγραμμα διαλέξεων του μαθήματος ‘Φυσιολογία Καρποφόρων Δένδρων’

Εβδομάδα     Τίτλος Διάλεξης          

1η                    Εισαγωγή στην φυσιολογία των καρποφόρων δένδρων (σημασία, βασικές έννοιες, γενικοί ορισμοί)

2η                   Περιβαλλοντικοί παράγοντες που επηρεάζουν την αύξηση των καρποφόρων δένδρων

3η                   Σχέση μεταξύ βλαστικής και αναπαραγωγικής αύξησης των καρποφόρων δένδρων

4η                   Σχέση μεταξύ ριζικής και βλαστικής ανάπτυξης των καρποφόρων δένδρων

5η                   Αρχιτεκτονική της κόμης των καρποφόρων δένδρων και αποτελεσματικότητα χρήσης του φωτός

6η                  Φυσιολογία του αγενούς πολλαπλασιασμού στα καρποφόρα δένδρα

7η                  Υδατικές σχέσεις στα καρποφόρα δένδρα

8η                 Φυσιολογία θρέψης των καρποφόρων δένδρων

9η                 Φυσιολογία άνθησης και καρπόδεσης των καρποφόρων δένδρων

10η               Φυσιολογία ανάπτυξης και ωρίμανσης των καρπών

11η                Σχέσεις ρυθμιστικών ουσιών με τη βλαστική ανάπτυξη και καρποφορία των καρποφόρων δένδρων

12η               Παρενιαυτοφορία στα καρποφόρα δένδρα

13η               Παρουσιάσεις εργασιών

14η               Γραπτές Εξετάσεις