Μάρκετινγκ


Μάρκετινγκ

Τύπος: Μεταπτυχιακό μάθημα / Επιλογής

Κατεύθυνση: Οικονομική των Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων

Συντονιστής: Ε. Ράπτου

Εξάμηνο: 1ο

ECTS: 7.5

Διδάσκοντες: Ε. Ράπτου

E-mail: elenra@agro.duth.gr

Tηλ. γραφείου: 25520 41184

Ιστοσελίδα: https://agro.duth.gr/courses/μάρκετινγκ/

Συνεργασία με φοιτητές: μετά από συνεννόηση μέσω email

 

Περιγραφή μαθήματος:

Διαδικασία και στρατηγική Μάρκετινγκ – Δημιουργία πελατειακών σχέσεων. Ανάλυση του περιβάλλοντος μάρκετινγκ – Μικροπεριβάλλον και μακροπεριβάλλον εταιρείας. Πληροφορίες μάρκετινγκ – Αξιολόγηση αναγκών – Δημιουργία αξίας πελάτη. Αξιολόγηση και στόχευση τμημάτων αγοράς – πελατο-κεντρική στρατηγική μάρκετινγκ. Μάρκα – Επωνυμία εταιρείας – Ανάπτυξη ισχυρής μάρκας. Τιμολόγηση προϊόντος/υπηρεσίας και στρατηγική τιμολόγησης. Ανάπτυξη νέου προϊόντος/υπηρεσίας – Διαδικασία – Διοίκηση – Στρατηγικές ανάπτυξης. Αγοραστική συμπεριφορά. Διαφήμιση και δημόσιες σχέσεις – Επικοινωνίες ολοκληρωμένου μάρκετινγκ. Προσωπικές πωλήσεις – ρόλος, στρατηγικός σχεδιασμός προσωπικών πωλήσεων. Άμεσο μάρκετινγκ – Ηλεκτρονικό εμπόριο. Κοινωνική ευθύνη του μάρκετινγκ – Κινήματα πολιτών – Επιχειρηματικές/εταιρικές δράσεις .

 

Ενδεικτικά διδακτικά βοηθήματα:

Armstrong G, Kotler P. Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ. 2009, Εκδόσεις Επίκεντρο, σελ. 898.

Chernev A. Strategic Marketing Management. 2012, Cerebellum Press, 7th edition, pp. 254.

Kotler P, Keller K. Marketing Management. 2011, Prentice Hall, 14th Edition, pp. 816.

Επιπλέον, μελέτες περιπτώσεων μάρκετινγκ (marketing cases) θα μοιραστούν  στους φοιτητές κατά τη διάρκεια των διαλέξεων του μαθήματος.

 

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι σπουδαστές θα πρέπει να είναι σε θέση:

  • Να γνωρίζουν και να υλοποιούν όλα τα στάδια της διαδικασίας μάρκετινγκ
  • Να επιλέγουν και να χρησιμοποιούν τα κατάλληλα εργαλεία του μάρκετινγκ ώστε να προσαρμόζουν ένα σχέδιο μάρκετινγκ στο περιβάλλον της αγοράς
  • Να αντιλαμβάνονται τη λειτουργία της αγοραστικής συμπεριφοράς
  • Να σχεδιάζουν και να υλοποιούν προγράμματα πωλήσεων και τεχνικές προώθησης
  • Να εντοπίζουν τις νέες ευκαιρίες που δημιουργεί το μάρκετινγκ στην εγχώρια και τη διεθνή αγορά

 

Μέθοδος αξιολόγησης:

  • Γραπτές εξετάσεις στο τέλος του εξαμήνου
  • Υποβολή γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του εξαμήνου και προφορική παρουσίαση.

Τελική βαθμολογία: Προκύπτει από το άθροισμα των παρακάτω (μέγιστη δυνατή βαθμολογία: 100 μονάδες):

  1. Εξέταση μαθήματος (στο τέλος του εξαμήνου): 70 μονάδες
  2. Εργασίες: 30 μονάδες

 

Πρόγραμμα διαλέξεων του μαθήματος ‘Μάρκετινγκ

Εβδομάδα Τίτλος Διάλεξης Εισηγητής
1η  Ενότητα: Διαδικασία Μάρκετινγκ και Καταναλωτική Συμπεριφορά
Δημιουργία αξίας πελατών και ανάπτυξη πελατειακών σχέσεων. Μελέτη περίπτωσης μάρκετινγκ. Ε. Ράπτου
Επιχειρησιακός σχεδιασμός και στρατηγική μάρκετινγκ Ε. Ράπτου
Ανάλυση του μικροπεριβάλλοντος και του μακροπεριβάλλοντος της εταιρίας Ε. Ράπτου
Διερεύνηση της αγοραστικής συμπεριφοράς και των παραγόντων που την επηρεάζουν – Μελέτη περίπτωσης μάρκετινγκ Ε. Ράπτου
2η Ενότητα: Πελατο-κεντρική στρατηγική μάρκετινγκ
Τμηματοποίηση και στόχευση αγοράς Ε. Ράπτου
Αποφάσεις προϊόντων και στρατηγικές ανάπτυξης μάρκας – Μελέτη περίπτωσης μάρκετινγκ Ε. Ράπτου
Στρατηγικές ανάπτυξης νέων προϊόντων – Μελέτη περίπτωσης μάρκετινγκ Ε. Ράπτου
Καθορισμός τιμών και στρατηγικές τιμολόγησης Ε. Ράπτου
Επικοινωνία ολοκληρωμένου μάρκετινγκ – Καθορισμός των στόχων της διαφήμισης, ανάπτυξη της διαφημιστικής στρατηγικής και ο ρόλος των δημοσίων σχέσεων Ε. Ράπτου
10η Σχεδιασμός και στρατηγική της προσωπικής πώλησης – Μελέτη περίπτωσης μάρκετινγκ Ε. Ράπτου
11η Ανάλυση του νέου μοντέλου άμεσου μάρκετινγκ – το μάρκετινγκ στο διαδίκτυο Ε. Ράπτου
12η Ηθική του μάρκετινγκ και κοινωνική ευθύνη Ε. Ράπτου
13η Παρουσιάσεις ερευνητικών εργασιών Ε. Ράπτου

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *