Ειδική Δενδροκομία (Αειθαλή)


  1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΠΣ – ΕΠΙΠΕΔΟ 7
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ AGRON0007 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 7o
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΙΔΙΚΗ ΔΕΝΔΡΟΚΟΜΙΑ (ΑΕΙΘΑΛΗ)
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
5 5
 
 
 
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 

ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ Ή ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

 

OXI
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) https://eclass.duth.gr/courses/OPE01173/
  1. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές:

·     θα αποκτήσουν εξειδικευμένες γνώσεις – οικολογικές, μορφολογικές, φυσιολογικές και καλλιέργειας- των δενδροκομικών αειθαλών ειδών που ευδοκιμούν στην Ελλάδα

Γενικές Ικανότητες
Αυτόνομη Εργασία

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

Προαγωγή της επαγωγικής σκέψης

  1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Υποτροπικά (Εσπεριδοειδή). Καταγωγή και εξάπλωση. Βοτανική ταξινόμηση και οργανογραφία.
Υποτροπικά (Εσπεριδοειδή). Επικονίαση και γονιμοποίηση.
Υποτροπικά (Εσπεριδοειδή). Κλιματικές και εδαφικές συνθήκες.
Υποτροπικά (Εσπεριδοειδή). Υποκείμενα και ποικιλίες.
Υποτροπικά (Εσπεριδοειδή). Καλλιεργητική τεχνική. Πολλαπλασιασμός.
Υποτροπικά (Εσπεριδοειδή). Ωρίμανση, συγκομιδή και συντήρηση.
Υποτροπικά (Ελιά). Καταγωγή και εξάπλωση. Βοτανική ταξινόμηση και οργανογραφία.
Υποτροπικά (Ελιά). Ποικιλίες. Επικονίαση και γονιμοποίηση.
Υποτροπικά (Ελιά). Κλιματικές και εδαφικές συνθήκες.
Υποτροπικά (Ελιά). Πολλαπλασιασμός.
Υποτροπικά (Ελιά). Καλλιεργητική τεχνική. Ωρίμανση, συγκομιδή.
Υποτροπικά (Αβοκάντο).
Τροπικά (Μπανάνα, Μάνγκο, Χουρμαδιά, Αννόνα, Λίτσι, Παπάγια, Ανανάς, Ανακάρδιο, Μπαμπάκο, Μακαντάμια, Καζιμίροα).
  1. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.
Πρόσωπο με πρόσωπο
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία και στην Επικοινωνία με τους φοιτητές

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

 

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 39
Ασκήσεις Πεδίου 26
Ομαδική εργασία 15
Αυτοτελής Μελέτη 45
Σύνολο Μαθήματος 125
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

 

Η αξιολόγηση των φοιτητών /τριών γίνεται με

Ι. Γραπτή Πρόοδο (40%)

ΙΙ. Τελική γραπτή εξέταση (50%)

ΙΙΙ. Ομαδικές εργασίες (10%)

  1. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Επιλεγμένο Σύγγραμμα στο σύστημα Εύδοξος

·      Βιβλίο [2683]: Θεριός Ι., Ελαιοκομία, Εκδόσεις Γαρταγάνη, 2007 Λεπτομέρειες

·      Βιβλίο [22679238]: Βασιλακάκης Μ. & Θεριός Ι., Εσπεριδοειδή, Εκδ. Γαρταγάνη, 1996 Λεπτομέρειες

Επιπλέον βιβλιογραφικές πηγές θα είναι διαθέσιμες στους φοιτητές κατά διάρκεια του μαθήματος.

 

Παράρτημα_Ειδική Δενδροκομια (Αειθαλή)_Εναλλακτικοί τρόποι εξέτασης