Ειδική Δενδροκομία (Αειθαλή)


1. ΓΕΝΙΚΑ

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ AGRON0007 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 7 ο
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ EIΔΙΚΗ ΔΕΝΔΡΟΚΟΜΙΑ- ΑΕΙΘΑΛΗ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 5 5
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Ειδικότητας
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: Ελληνική
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) https://eclass.duth.gr/courses/OPE01173/

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές:

Θα αποκτήσουν εξειδικευμένες γνώσεις – οικολογικές, μορφολογικές, φυσιολογικές και καλλιέργειας- των δενδροκομικών αειθαλών ειδών που ευδοκιμούν στην Ελλάδα.

Γενικές Ικανότητες
§  Αυτόνομη εργασία

§  Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

§  Προαγωγή της επαγωγικής σκέψης

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 Υποτροπικά (Εσπεριδοειδή). Καταγωγή και εξάπλωση. Βοτανική ταξινόμηση και οργανογραφία.
Υποτροπικά (Εσπεριδοειδή). Επικονίαση και γονιμοποίηση.
Υποτροπικά (Εσπεριδοειδή). Κλιματικές και εδαφικές συνθήκες.
Υποτροπικά (Εσπεριδοειδή). Υποκείμενα και ποικιλίες.
Υποτροπικά (Εσπεριδοειδή). Καλλιεργητική τεχνική. Πολλαπλασιασμός.
Υποτροπικά (Εσπεριδοειδή). Ωρίμανση, συγκομιδή και συντήρηση.
Υποτροπικά (Ελιά). Καταγωγή και εξάπλωση. Βοτανική ταξινόμηση και οργανογραφία.
Υποτροπικά (Ελιά). Ποικιλίες. Επικονίαση και γονιμοποίηση.
Υποτροπικά (Ελιά). Κλιματικές και εδαφικές συνθήκες.
Υποτροπικά (Ελιά). Πολλαπλασιασμός.
Υποτροπικά (Ελιά). Καλλιεργητική τεχνική. Ωρίμανση, συγκομιδή.
Υποτροπικά (Αβοκάντο).
Τροπικά (Μπανάνα, Μάνγκο, Χουρμαδιά, Αννόνα, Λίτσι, Παπάγια, Ανανάς, Ανακάρδιο, Μπαμπάκο, Μακαντάμια, Καζιμίροα).

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Στην αίθουσα διδασκαλίας
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

§  Χρήση τεχνολογιών πληροφορικής (power point, video)

§  Υποστήριξη μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 39
Εργαστηριακές Ασκήσεις 26
Ομαδική εργασία 15
Αυτοτελής Μελέτη 45
Σύνολο Μαθήματος (25 ώρες φόρτου εργασίας ανά πιστωτική μονάδα)  125
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

 

Η αξιολόγηση των φοιτητών /τριών γίνεται με

Ι. Γραπτή Πρόοδο (35%)

ΙΙ. Τελική γραπτή εξέταση (50%)

ΙΙΙ. Ομαδικές εργασίες (15%)

 5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Επιλεγμένα Συγγράμματα στο σύστημα Εύδοξος

§ Βιβλίο [2683]: Θεριός Ι., Ελαιοκομία, Εκδόσεις Γαρταγάνη, 2007 Λεπτομέρειες

§ Βιβλίο [22679238]: Βασιλακάκης Μ. & Θεριός Ι., Εσπεριδοειδή, Εκδ. Γαρταγάνη, 1996 Λεπτομέρειες

Επιπλέον βιβλιογραφικές πηγές θα είναι διαθέσιμες στους φοιτητές κατά διάρκεια του μαθήματος. 

Παράρτημα_Ειδική Δενδροκομία_ Αειθαλή_Εναλλακτικοί τρόποι εξέτασης