Όνομα/Name: Κατσαρού Ειρήνη / Katsarou Eirini
Τίτλος/Title:
Τμήμα/Department: Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων
Ειδικότητα/Specialties:
Τηλέφωνο/Phone:
Ιστοσελίδα:

Βιογραφικό/Faculty Bio

Μαθήματα/Cources

Επιλέξτε για να δείτε περισσότερες πληροφορίες για κάθε μάθημα.

ID Course Number Μάθημα Διδάσκων Αίθουσα Ημέρα Ώρα Μονάδες Προαπαιτούμενα
Β0008 Β0008 Ξένη Γλώσσα I 5
B0015 B0015 Ξένη Γλώσσα II 5
B0022 B0022 Ξένη Γλώσσα III 5
B0029 B0029 Ξένη Γλώσσα IV 5