ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΕΤΕΠ & ΕΔΙΠ ΣΤΟ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΤΟΥ ΤΑΑ


Επαναπροκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπων των μελών Ε.Τ.Ε.Π. και Ε.ΔΙ.Π. στο συλλογικό όργανο του Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης.pdf               Εκλογικός κατάλογος εκπροσώπων των μελών Ε.Τ.Ε.Π. και Ε.ΔΙ.Π. στο συλλογικό όργανο του Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης