Σύλλογος Φοιτητών Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης


ΤΗΝ 2-3-2000 ΙΔΡΥΕΤΑΙ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ» ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΗΝ Ν. ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ.

ΣΚΟΠΟΙ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΙΝΑΙ Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΕΣΑ ΣΕ ΠΝΕΥΜΑ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ ΔΙΑΛΟΓΟΥ, ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΑΡΑΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΙΔΕΩΝ.

ΒΑΣΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ Σ.Φ. ΕΙΝΑΙ:

Ι) Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ

ΙΙ) Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΤΑΛΛΗΛΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ.

ΙΙΙ) Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗΣ ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

IV) Ο ΕΚΔΗΜΟΚΡΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

V) Η ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ.

 

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ Σ.Φ. ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΌ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ, ΤΟΝ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟ, ΤΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ, ΤΟΝ ΤΑΜΙΑ ΚΑΙ ΤΡΙΑ ΜΕΛΗ.