Ανταλλαγή Φοιτητών


Το Tμήμα συμμετέχει στο πρόγραμμα ανταλλαγής φοιτητών και εκπαιδευτικού προσωπικού ERASMUS από το 2002. Έχουν φιλοξενηθεί 5 φοιτητές και 12 μέλη από συνεργαζόμενα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Έχουν υπογραφεί συμφωνίες συνεργασίας με τα ακόλουθα πανεπιστημιακά τμήματα με την αντίστοιχη κινητικότητα.

Έχουν υπογραφεί συμφωνίες συνεργασίας με τα ακόλουθα πανεπιστημιακά τμήματα με την αντίστοιχη κινητικότητα φοιτητών και μελών ΔΕΠ, όπως φαίνεται στους κάτωθι Πίνακες.

Πίνακας 1-Συμφωνίες Τμήματος

Πίνακας 2-Συμφωνίες Τμήματος-ΔΕΠ

Επίσης, στα πλαίσια των προγραμμάτων:

α) “Αναμόρφωση Προγραμμάτων Σπουδών” έχουν μετακινηθεί από το Αριστοτέλειο πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 8 μέλη ΔΕΠ και 4 από το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και ένας από το Πανεπιστήμιο Hebrew University of Jerusalem και ένας από το Universita’ della Tuscia, από την Ιταλία.

β) “Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών” έχουν μετακινηθεί από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης δύο (2) μέλη ΔΕΠ, ένα (1) από το Πανεπιστήμιο Αθηνών και ένας (1) από το University of Nevada, Reno, USA.

Στα πλαίσια του προγράμματος Erasmus, το Τμήμα προσφέρει τα παρακάτω μαθήματα και στα αγγλικά:

Για όλα τα υπόλοιπα μαθήματα, παρέχεται η δυνατότητα συνεργασίας με τον διδάσκοντα καθηγητή και εκπόνηση ερευνητικών και βιβλιογραφικών εργασιών στην αγγλική.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι φοιτητές μπορούν να απευθύνονται στον υπεύθυνο και Συντονιστή του Προγράμματος Erasmus για το Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης, Αναπληρωτή Καθηγητή κ. Χρήστο Καρελάκη , ενώ επίσης μπορούν να επισκεφτούν την κεντρική σελίδα ERASMUS του ΔΠΘ:

Διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής των αιτήσεων

Λίστα Συνεργαζόμενων Πανεπιστημίων

Αίτηση Erasmus