Ανταλλαγή Φοιτητών


Το Tμήμα συμμετέχει στο πρόγραμμα ανταλλαγής φοιτητών και εκπαιδευτικού προσωπικού ERASMUS από το 2002.

Έχουν υπογραφεί συμφωνίες συνεργασίας με τα ακόλουθα πανεπιστημιακά τμήματα με την αντίστοιχη κινητικότητα φοιτητών και μελών ΔΕΠ, όπως φαίνεται στους κάτωθι Πίνακες.

Πίνακας 1-Συμφωνίες Τμήματος

Πίνακας 2-Συμφωνίες Τμήματος-ΔΕΠ

 

Στα πλαίσια του προγράμματος Erasmus, το Τμήμα προσφέρει τα παρακάτω μαθήματα και στα αγγλικά:

Προπτυχιακά Μαθήματα

Μεταπτυχιακά Μαθήματα
Ολοκληρωμένη Διαχείριση Εχθρών των Φυτών
Αλληλεπιδράσεις Εντόμων-Φυτών
Ρύπανση Αγροοικοσυστημάτων
Βιοτεχνολογία Φυτών
Ειδικά Θέματα Βελτίωσης Φυτών

Για όλα τα υπόλοιπα μαθήματα, παρέχεται η δυνατότητα συνεργασίας με τον διδάσκοντα καθηγητή και εκπόνηση ερευνητικών και βιβλιογραφικών εργασιών στην αγγλική.

Διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής των αιτήσεων

Λίστα Συνεργαζόμενων Πανεπιστημίων

Αίτηση Erasmus

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΑ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ ΓΙΑ ΤΟ 2023-2024

Erasmus – ΥΔ

Αίτηση Υποψηφιότητας Erasmus ΥΔ

 

Για περισσότερες πληροφορίες, οι φοιτητές μπορούν να απευθύνονται στην υπεύθυνη και Συντονίστρια του Προγράμματος Erasmus για το Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια κα Ευαγγελία Σιναπίδου (esinapid@agro.duth.gr), ενώ επίσης μπορούν να επισκεφτούν την κεντρική σελίδα ERASMUS του ΔΠΘ (https://erasmus.duth.gr/).