Ανταλλαγή Φοιτητών


Το Tμήμα συμμετέχει στο πρόγραμμα ανταλλαγής φοιτητών και εκπαιδευτικού προσωπικού ERASMUS από το 2002.

Έχουν υπογραφεί συμφωνίες συνεργασίας με τα ακόλουθα πανεπιστημιακά τμήματα με την αντίστοιχη κινητικότητα φοιτητών και μελών ΔΕΠ, όπως φαίνεται στους κάτωθι Πίνακες.

Πίνακας 1-Συμφωνίες Τμήματος

Πίνακας 2-Συμφωνίες Τμήματος-ΔΕΠ

 

Στα πλαίσια του προγράμματος Erasmus, το Τμήμα προσφέρει τα παρακάτω μαθήματα και στα αγγλικά:

Για όλα τα υπόλοιπα μαθήματα, παρέχεται η δυνατότητα συνεργασίας με τον διδάσκοντα καθηγητή και εκπόνηση ερευνητικών και βιβλιογραφικών εργασιών στην αγγλική.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι φοιτητές μπορούν να απευθύνονται στον υπεύθυνο και Συντονιστή του Προγράμματος Erasmus για το Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης, Αναπληρωτή Καθηγητή κ. Χρήστο Καρελάκη , ενώ επίσης μπορούν να επισκεφτούν την κεντρική σελίδα ERASMUS του ΔΠΘ:

Διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής των αιτήσεων

Λίστα Συνεργαζόμενων Πανεπιστημίων

Αίτηση Erasmus