Ανταλλαγή Φοιτητών


Το Tμήμα συμμετέχει στο πρόγραμμα ανταλλαγής φοιτητών και εκπαιδευτικού προσωπικού ERASMUS από το 2002. Έχουν φιλοξενηθεί 5 φοιτητές και 12 μέλη από συνεργαζόμενα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Έχουν υπογραφεί συμφωνίες συνεργασίας με τα ακόλουθα πανεπιστημιακά τμήματα με την αντίστοιχη κινητικότητα

Πανεπιστημιακό Τμήμα

Χρόνος Έναρξης συνεργασίας

Αριθμός μετακινούμενων Φοιτητών

Αριθμός μετακινούμενων καθηγητών

Εισερχόμενοι

Εξερχόμενοι

Εισερχόμενοι

Εξερχόμενοι

BG PLOVDIV01 Agricultural University Plovdiv

2004

1

CESKE01 University of South Bohemia České Budějovice

2004

1

1

1

MURCIA04 Universidad Politécnica de Cartagena

2004

1

2

SZEGED01 University of Szeged

2004

1

1

LILLE01 USTL (Université des Sciences et Technologies de Lille)

2006

1

1

MARSEIL03 Université Paul Cézanne

2006

4

2

GRONIN01 University of Groningen

2005

5

2

2

VILARE01 Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro

2007

2

1

BUCURES09 University of Bucharest

2006

4

1

2

CLUJNA04 University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine of Cluj-Napoca

2007

1

CRAIOVA01 University of Craiova

2005

1

1

KAYSERI01 Erciyes Üniversitesi

2005

SAMSUN01 Ondokuz Mayıs University

2006

2

1

Thrakia university

2005

1

WAU wageniget university

2005

2

2

TEKIRDAG.. Namık Kemal Üniversitesi

2008

1

Επίσης, στα πλαίσια των προγραμμάτων:

α) «Αναμόρφωση Προγραμμάτων Σπουδών» έχουν μετακινηθεί από το Αριστοτέλειο πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 8 μέλη ΔΕΠ και 4 από το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και ένας από το Πανεπιστήμιο Hebrew University of Jerusalem και ένας από το Universita’ della Tuscia, από την Ιταλία.

β) «Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών» έχουν μετακινηθεί από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης δύο (2) μέλη ΔΕΠ, ένα (1) από το Πανεπιστήμιο Αθηνών και ένας (1) από το University of Nevada, Reno, USA.

Στα πλαίσια του προγράμματος Erasmus, το Τμήμα προσφέρει τα παρακάτω μαθήματα και στα αγγλικά:

Για όλα τα υπόλοιπα μαθήματα, παρέχεται η δυνατότητα συνεργασίας με τον διδάσκοντα καθηγητή και εκπόνηση ερευνητικών και βιβλιογραφικών εργασιών στην αγγλική.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι φοιτητές μπορούν να απευθύνονται στον υπεύθυνο και Συντονιστή του Προγράμματος Erasmus για το Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης, Αναπληρωτή Καθηγητή κ. Χρήστο Καρελάκη , ενώ επίσης μπορούν να επισκεφτούν την κεντρική σελίδα ERASMUS του ΔΠΘ:

Διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής των αιτήσεων

Λίστα Συνεργαζόμενων Πανεπιστημίων

Αίτηση Erasmus