Οργάνωση Συνεδρίων/Ημερίδων – Συνεργασίες με τοπικούς φορείς


Οργάνωση Συνεδρίων/Ημερίδων

Από την έναρξη της λειτουργίας του, το Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης έχει οργανώσει ή συμμετασχει στη συνδιοργάνωση ενός μεγάλου αριθμού Συνεδρίων/Ημερίδων. Ενδεικτικά αναφέρονται τα παρακάτω:

 • Ημερίδα με θέμα: “Προοπτικές της Αγροτικής Παραγωγής Μέσα από την Ολοκληρωμένη Διαχείριση”. 14 Δεκεμβρίου 2001, Ορεστιάδα. (Διοργάνωση: Γεωπονικός Σύλλογος Β. Έβρου, ΓΕΩΤΕΕ, ΔΠΘ).
 • Ημερίδα με θέμα: “ Γεωργία-Ολοκληρωμένα Συστήματα Γεωργικής Παραγωγής”. 28 Νοεμβρίου 2003, Ορεστιάδα. (Διοργάνωση: ΕΑΣ Ορεστιάδας, ΔΠΘ).
 • Ημερίδα με θέμα: “Εδαφολογία-Σύγχρονη Γεωργία: Λιπάνσεις Καλλιεργειών στο Ν. Έβρου”. 8 Δεκεμβρίου 2003, Ορεστιάδα. (Διοργάνωση: Γεωπονικός Σύλλογος  Ν.  Έβρου,  Ελληνική  Εδαφολογική  Εταιρεία,  ΔΠΘ,  Επαρχείο  Β. Έβρου).
 • 13ο Πανελλήνιο Ζιζανιολογικό Συνέδριο, 10-12 Νοεμβρίου 2004, Ορεστιάδα.
 • 11ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Επιστημονικής Εταιρείας Γενετικής Βελτίωσης Φυτών, 31 Οκτωβρίου – 2 Νοεμβρίου 2006, Ορεστιάδα.
 • Ημερίδα με θέμα: “Διαχείριση Υδατικών Πόρων στη Γεωργία”. 7 Νοεμβρίου 2008, Ορεστιάδα.
 • Ημερίδα με θέμα: “Γεωπονική Εκπαίδευση στην Ελλάδα: οι προκλήσεις του μέλλοντος”. 4 Δεκεμβρίου 2009, Ορεστιάδα. (Διοργάνωση: Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης ΔΠΘ).
 • Ημερίδα με θέμα: “Δυνατότητες Αξιοποίησης Κοπριάς Αγροτικών Ζώων και Ιλύος Βιολογικών Καθαρισμών στη Γεωργία”, 29 Απριλίου 2010. (Διοργάνωση: Νομαρχία Έβρου, ΔΠΘ).
 • Ημερίδα με θέμα: “Η Διαμόρφωση της Τοπικής Καταναλωτικής Συνείδησης ως Απαραίτητη Προϋπόθεση για την Οικονομική Ανάπτυξη του Τόπου μας”. 12 Δεκεμβρίου 2012, Ορεστιάδα. (Διοργάνωση: Ένωση Επαγγελματιών Βιοτεχνών και Εμπόρων Ορεστιάδας & Περιφέρειας, Σύνδεσμος Βιοτεχνών Βιομηχάνων Β. Έβρου, Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης ΔΠΘ).
 • Συνέδριο με τίτλο: “Να Κάνουμε Τρόπο Ζωής τη Γεωργία”. 6-7 Οκτωβρίου 2012, Ορεστιάδα. (Διοργάνωση: ΕΑΣ Ορεστιάδας, Δήμος Ορεστιάδας, Π.Ε. Έβρου, Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης ΔΠΘ).
 • Ημερίδα με θέμα: “Η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση γνωρίζει τον  Φυσικό  Ζεόλιθο”. 4 Νοεμβρίου 2013, Ορεστιάδα. (Διοργάνωση:   Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Περ. Έβρου, Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης ΔΠΘ).
 • Ημερίδα με θέμα: “Το μανιτάρι, μια εναλλακτική μορφή καλλιέργειας”. 15 Νοεμβρίου 2016, Καστανιές Έβρου. (Διοργάνωση: Δήμος Ορεστιάδας, Σχολή Επιστημών Γεωπονίας & Δασολογίας ΔΠΘ, ΕΑΣ Ορεστιάδας).
 • Ημερίδα με θέμα: “Ωφέλιμα Βακτήρια: Η Εφαρμογή τους στη Γεωργία”. 2 Μαρτίου 2017, Ορεστιάδα. (Διοργάνωση: Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης ΔΠΘ, Εταιρεία Greek Farmer)
 • Διημερίδα με θέμα: «Στρατηγικές Ανάπτυξης του Πρωτογενούς Τομέα στο Νομό Έβρου». 8-9 Μαρτίου 2017, Ορεστιάδα. (Διοργάνωση: Σχολή Επιστημών Γεωπονίας & Δασολογίας ΔΠΘ, Δήμος Ορεστιάδας, Επιμελητήριο Έβρου).
 • 19ο Πανελλήνιο Ζιζανιολογικό Συνέδριο, 29-31 Μαρτίου 2017, Ορεστιάδα.
 • Συνεργασία στη διοργάνωση του Εκπαιδευτικού Διημέρου για θέματα Φυσικής στα πλαίσια του «Έτους Καραθεοδωρή». 5-6 Απριλίου 2017, Ορεστιάδα. (Διοργάνωση: Ένωση Ελλήνων Φυσικών, Δήμος Ορεστιάδας, ΔΗ.Κ.Ε.Π.Α.Ο).
 • Ημερίδα με θέμα: “Βιομηχανικές Καλλιέργειες στο Νομό Έβρου”. 14 Μαρτίου 2018, Ορεστιάδα. (Διοργάνωση: ΚΑΠΕ, ΔΠΘ).

 

Συνεργασίες με τοπικούς φορείς

Το Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης, από την έναρξη της λειτουργίας του έως σήμερα, έχει αναπτύξει συνεργασίες με τους τοπικούς φορείς σε τομείς αμοιβαίου ενδιαφέροντος. Σκοπός αυτών των συνεργασιών είναι η διάχυση της γνώσης που παράγεται στο Πανεπιστήμιο σε όλους τους ενδιαφερόμενους της τοπικής κοινωνίας.

Ενδεικτικά αναφέρονται συνεργασίες με τους ακόλουθους φορείς:

 • Δήμος Ορεστιάδας
 • Περιφέρεια ΑΜΘ
 • Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Ορεστιάδας
 • Γεωπονικός Σύλλογος Έβρου
 • Ιδιωτικές Επιχειρήσεις του αγροτικού χώρου
 • Αθλητικά σωματεία