Περιγράμματα μαθημάτων ΠΜΣ και εναλλακτικοί τρόποι εξέτασης σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης


Νέες- Εναλλακτικές καλλιέργειες

 

Ολοκληρωμένη Διαχείριση Εχθρών των Φυτών

 

Φυσιολογια Καρποφόρων Δένδρων

 

Ρύπανση Αγροοικοσυστημάτων

 

Αλληλεπιδράσεις Εντόμων-Φυτών

 

ΒιοτεχνολογίαΤηςΦυτοπροστασίας_2021_Σιναπίδου

 

Φυσιολογία απόδοσης των καλλιεργιών

 

Ειδικά Θέματα Φυτοπαθολογίας

 

Ειδικά Κεφάλαια Βιοτεχνολογίας Τροφίμων

 

Βιομηχανική Υγιεινή

 

Ειδικά Θέματα Διατροφής

 

Θέματα Υγιεινής και Ασφάλειας Τροφίμων και Υδατος

 

Χημεία Φυσικών Προϊοντων & Εφαρμογές

 

Ειδικά Θέματα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων

 

Μάρκετινγκ

 

Ειδικά Θέματα Επιχειρησιακής Έρευνας

 

Θέματα Μικροοικονομικής Θεωρίας Λειτουργία Αγορών και Οικονομική Διαχείριση Τροφίμων

 

Ειδικά Θέματα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων

 

Μέθοδοι και Εφαρμογές Επιχειρηματικής Έρευνας

 

Διεθνές Εμπόριο και Πολιτική