Φυσιολογία Καρποφόρων Δένδρων


Τύπος: Μεταπτυχιακό μάθημα / Υποχρεωτικό

Κατεύθυνση: Επιστημών Φυτικής Παραγωγής και Περιβάλλοντος

Συντονιστής: Χρήστος Χατζησαββίδης

Εξάμηνο: 1ο

ECTS: 7.5

Διδάσκοντες: Χρ. Χατζησαββίδης

E-mail: cchatz@agro.duth.gr

Τηλ. γραφείου: 25520 41113 / 25520 41191

Ιστοσελίδα: https://eclass.duth.gr/courses/OPE01182/

Πρόσβαση στο υλικό του μαθήματος (εργασίες, ανακοινώσεις, διαλέξεις κλπ.) έχουν μόνο οι εγγεγραμμένοι χρήστες στην ηλεκτρονική σελίδα του μαθήματος στο e-class. Το σχετικό υλικό θα είναι διαθέσιμο στο αρχείο “Έγγραφα ” της “Ομάδας Χρηστών 2019”

Συνεργασία με φοιτητές: μετά από συνεννόηση (μέσω e-mail)

Περιγραφή μαθήματος:
Το μάθημα καλύπτει θέματα φυσιολογίας και επίδρασης διαφόρων παραγόντων και τεχνικών στην αύξηση και ανάπτυξη των καρποφόρων δένδρων. Ειδικότερα, αναλύονται οι περιβαλλοντικοί παράγοντες που επηρεάζουν την αύξηση των δένδρων, όπως π.χ. η θερμοκρασία. Επίσης, μελετώνται οι υδατικές σχέσεις και η θρέψη στα καρποφόρα δένδρα. Εξετάζεται η σχέση μεταξύ βλαστικής και αναπαραγωγικής αύξησης, ο εμβολιασμός και η σχέση μεταξύ ριζικής και βλαστικής αύξησης. Γίνεται αναφορά στη διαφοροποίηση ανθικών καταβολών, την άνθηση, την καρπόδεση, την ανάπτυξη και την ωρίμανση των καρπών. Τέλος, μελετάται η επίδραση περιβαλλοντικών καταπονήσεων και ρυθμιστικών ουσιών στην ποιότητα των καρπών καθώς επίσης και η παρενιαυτοφορία στα καρποφόρα δένδρα.

Δικτυακός τόπος μαθήματος:  https://eclass.duth.gr/courses/OPE01182/

Ενδεικτικά διδακτικά βοηθήματα:
(οι παρακάτω τίτλοι περιλαμβάνονται στη βιβλιοθήκη του Τμήματος)
1.Maib K.M. (1996) Tree Fruit Physiology. Washington State Univ. Proceedings. 165 p.

2.Τaiz L. και Zeiger E. (2012) Φυσιολογία Φυτών. Εκδόσεις Utopia. 5η αμερικανική και 1η ελληνική έκδοση. Αθήνα, σελ. 949.

3.Τσέκος Ι. (2007) Φυσιολογία Φυτών. Εκδόσεις Αδερφών Κυριακίδη. Θεσ/νίκη, σελ. 784.

Επιπλέον βιβλιογραφικές πηγές είναι διαθέσιμες στους φοιτητές που συμμετέχουν στο συγκεκριμένο μάθημα μέσω του δικτυακού τόπου του μαθήματος (e-class).

 

Πρόγραμμα διαλέξεων του μαθήματος ‘Φυσιολογία Καρποφόρων Δένδρων’

Εβδομάδα     Τίτλος Διάλεξης          

1η                    Εισαγωγή στην φυσιολογία των καρποφόρων δένδρων (σημασία, βασικές έννοιες, γενικοί ορισμοί)

2η                   Περιβαλλοντικοί παράγοντες που επηρεάζουν την αύξηση των καρποφόρων δένδρων

3η                   Σχέση μεταξύ βλαστικής και αναπαραγωγικής αύξησης των καρποφόρων δένδρων

4η                   Σχέση μεταξύ ριζικής και βλαστικής ανάπτυξης των καρποφόρων δένδρων

5η                   Αρχιτεκτονική της κόμης των καρποφόρων δένδρων και αποτελεσματικότητα χρήσης του φωτός

6η                  Φυσιολογία του αγενούς πολλαπλασιασμού στα καρποφόρα δένδρα

7η                  Υδατικές σχέσεις στα καρποφόρα δένδρα

8η                 Φυσιολογία θρέψης των καρποφόρων δένδρων

9η                 Φυσιολογία άνθησης και καρπόδεσης των καρποφόρων δένδρων

10η               Φυσιολογία ανάπτυξης και ωρίμανσης των καρπών

11η                Σχέσεις ρυθμιστικών ουσιών με τη βλαστική ανάπτυξη και καρποφορία των καρποφόρων δένδρων

12η               Παρενιαυτοφορία στα καρποφόρα δένδρα

13η               Παρουσιάσεις εργασιών

14η               Γραπτές Εξετάσεις

Ολοκληρωμένη Διαχείριση Εχθρών των Φυτών


Ολοκληρωμένη Διαχείριση Εχθρών των Φυτών

Τύπος: Μεταπτυχιακό μάθημα / Υποχρεωτικό

Κατεύθυνση: Επιστημών Φυτικής Παραγωγής και Περιβάλλοντος

Συντονιστής: Γ. Μπρούφας

Εξάμηνο: 1ο

ECTS: 7.5

Διδάσκοντες: Γεώργιος Μπρούφας / Μαρία Λ. Παππά

E-mail: gbroufas@agro.duth.gr ; mpappa@agro.duth.gr

Τηλ. γραφείου: 25520 41154 / 25520 41151

Ιστοσελίδα: http://entomology.agro.duth.gr/index.htm

https://eclass.duth.gr/courses/OPE01156/

Πρόσβαση στο υλικό του μαθήματος (εργασίες, ανακοινώσεις, διαλέξεις κλπ.) έχουν μόνο οι εγγεγραμμένοι χρήστες στην ηλεκτρονική σελίδα του μαθήματος στο eclass. Το σχετικό υλικό είναι διαθέσιμο στο αρχείο “Έγγραφα ” της “Ομάδας Χρηστών ”

Συνεργασία με φοιτητές: μετά από συνεννόηση (μέσω email)

Περιγραφή μαθήματος:

Tο μάθημα αναφέρεται στις σύγχρονες, φιλικές προς το περιβάλλον μεθόδους και τεχνικές διαχείρισης πληθυσμών ζωικών εχθρών (εντόμων, ακάρεων και νηματωδών) μεγάλης οικονομικής σημασίας για τη φυτική παραγωγή. Ειδικότερα, εξετάζονται οι διαφορετικές μέθοδοι και οι σύγχρονες τεχνικές εφαρμογής της βιολογικής καταπολέμησης ζωικών εχθρών, αναπτύσσεται το θεωρητικό υπόβαθρο και αναλύονται οικονομοτεχνικά στοιχεία πρακτικών εφαρμογών της οικολογικής μηχανικής στη διαχείρισης της βιοποικιλότητας του αγροοικοσύστηματος ως εργαλείο της σύγχρονης φυτοπροστασίας. Παρουσιάζονται τα φαινολογικά μοντέλα πρόβλεψης και οι πρακτικές τους εφαρμογές στη φυτοπροστασία. Εξετάζονται οι δυνατότητες αξιοποίησης νέων ομάδων, εκλεκτικών φυτοπροστατευτικών προϊόντων συμβατών με τη διαχείριση ωφέλιμων οργανισμών μη στόχων (εντομοφάγων εντόμων, ακάρεων και επικονιαστών) στα πλαίσια προγραμμάτων ολοκληρωμένης διαχείρισης. Αναλύονται σύγχρονες βιοτεχνολογικές μέθοδοι διαχείρισης πληθυσμών εντομολογικών εχθρών των καλλιεργειών.

Δικτυακός τόπος μαθήματος:

http://entomology.agro.duth.gr/index_files/Courses.htm

Ενδεικτικά διδακτικά βοηθήματα:

(οι παρακάτω τίτλοι περιλαμβάνονται στη βιβλιοθήκη του Τμήματος)

Bigler F., Babendreier D. & Kuhlmann U. 2006. Environmental Impact of Invertebrates for Biological Control of Arthropods: methods and risk assessment. CABI Publishing, UK.

Dent D. 2000. Insect Pest Management. CABI Publishing, UK.

Gurr G.M. & Wratten S.D. 2004. Ecological Engineering for Pest Management: advances in habitat manipulation for arthropods. CABI Publishing, Australia.

Επιπλέον βιβλιογραφικές πηγές είναι διαθέσιμες στους φοιτητές που συμμετέχουν στο συγκεκριμένο μάθημα μέσω του δικτυακού τόπου του μαθήματος (e-class).

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα μπορούν να:

 • εφαρμόσουν σύγχρονες τεχνικές και μεθόδους βιολογικής καταπολέμησης σημαντικών εχθρών της φυτικής παραγωγής
 • αναγνωρίζουν τους σημαντικότερους παράγοντες βιολογικής καταπολέμησης
 • σχεδιάζουν πρωτόκολλα εφαρμογής φυτοπροστασίας, κατάλληλα για συστήματα βιολογικής παραγωγής ή ολοκληρωμένης διαχείρισης
 • προτείνουν προσεγγίσεις διαχείρισης της λειτουργικής βιοποικιλότητας του αγροικοσυστήματος εξασφαλίζοντας περιβαλλοντολογικά ορθές και οικονομικά αξιόπιστες λύσεις φυτοπροστασίας
 • εφαρμόζουν και να αξιολογούν πρωτόκολλα τοξικότητας φυτοπροστατευτικών προϊόντων σε οργανισμούς μη στόχους

Μέθοδος αξιολόγησης:

Η αξιολόγηση των φοιτητών γίνεται με γραπτές εξετάσεις στο τέλος του εξαμήνου. Επιπλέον, οι φοιτητές στα πλαίσια του μαθήματος αναλαμβάνουν (υποχρεωτικά) μία βιβλιογραφική εργασία.

Τελική βαθμολογία: Προκύπτει από το άθροισμα των παρακάτω (μέγιστη δυνατή βαθμολογία: 100 μονάδες):

 1. Εξέταση μαθήματος (στο τέλος του εξαμήνου): 50 μονάδες.
 2. Eργασία βιβλιογραφικής ανασκόπησης: 30 μονάδες.
 3. Eργασία διαλογικής αντιπαράθεσης (debate): 20 μονάδες.

Πρόγραμμα διαλέξεων του μαθήματος ‘Ολοκληρωμένη Διαχείριση Εχθρών των Φυτών’

Εβδομάδα Τίτλος Διάλεξης Εισηγητής
Σύγχρονες τάσεις στη φυτοπροστασία: το πλαίσιο της Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Εχθρών των Καλλιεργειών Γ. Μπρούφας
Βιολογική καταπολέμηση: η μέθοδος των περιοδικών εξαπολύσεων φυσικών εχθρών. Τεχνολογία και προοπτικές για καλλιέργειες υπό κάλυψη Γ. Μπρούφας
Οικολογική μηχανική και εφαρμογές στη φυτοπροστασία Γ. Μπρούφας
Σηματοχημικές ουσίες και αλληλοχημικά: ο ρόλος τους στη χημική επικοινωνία των εντόμων, πρακτικές εφαρμογές στη φυτοπροστασία Γ. Μπρούφας
Η κατανόηση της ηθολογίας – συμπεριφοράς των εντόμων ως εργαλείο της σύγχρονης φυτοπροστασίας. (Φυτά παγίδες, φυτά δείκτες) Γ. Μπρούφας
Η κατανόηση της ηθολογίας – συμπεριφοράς των εντόμων ως εργαλείο της σύγχρονης φυτοπροστασίας. (Η μέθοδος της παρεμπόδισης σύζευξης) Μ. Παππά
Εντομοπαθογόνοι μικροοργανισμοί Γ. Μπρούφας
Εντομοπαθογόνοι νηματώδεις Γ. Μπρούφας
Ενδεχόμενοι κίνδυνοι από την εισαγωγή και αξιοποίηση ξενικών ειδών παραγόντων βιολογικής καταπολέμησης Γ. Μπρούφας
10η Φαινολογικά μοντέλα ημεροβαθμών και η χρήση τους στη φυτοπροστασία Γ. Μπρούφας
11η Έλεγχος ποιότητας παραγόντων βιολογικής καταπολέμησης (θεωρία και μέθοδοι) Μ. Παππά
12η Φυτικής προέλευσης εντομοκτόνα: δυνατότητες και προοπτικές αξιοποίησής τους στη φυτοπροστασία Γ. Μπρούφας
13η Η χρήση εντομοκτόνων στο πλαίσιο της ολοκληρωμένης διαχείρισης Γ. Μπρούφας
14η Υποβολή εργασίας βιβλιογραφικής ανασκόπησης 
15η Γραπτές Εξετάσεις

 

Νέες-Εναλλακτικές Καλλιέργειες


Νέες-Εναλλακτικές Καλλιέργειες

Τύπος: Μεταπτυχιακό μάθημα / Υποχρεωτικό

Κατεύθυνση: Επιστημών Φυτικής Παραγωγής και Περιβάλλοντος

Συντονιστής: Σπυρίδων Κουτρούμπας

Εξάμηνο: 1ο

ECTS: 7.5

Διδάσκοντες: Σπυρίδων Κουτρούμπας / Χρήστος Δαμαλάς

E-mail: skoutrou@agro.duth.gr; cdamalas@agro.duth.gr

Τηλ. γραφείου: 25520 41125 / 25520 41116

 

Συνεργασία με φοιτητές: μετά από συνεννόηση (μέσω email)

 

Περιγραφή μαθήματος:

Ορισμοί, εισαγωγή στις νέες-εναλλακτικές καλλιέργειες. Οι διεθνείς τάσεις και η κατάσταση στην Ελλάδα. Παράγοντες που επηρεάζουν την ανάπτυξη και κατανομή των καλλιεργειών (κλίμα, έδαφος, βιοτικοί παράγοντες). Οι οικολογικές συνθήκες της Ελλάδας. Οι απαιτήσεις των καλλιεργειών σε περιβάλλον. Νέα είδη φυτών μεγάλης καλλιέργειας με ενδιαφέρον για την Ελλάδα. Ταξινόμηση, βοτανικά γνωρίσματα, βιολογικός κύκλος, συνήθεις τεχνικές καλλιέργειας. Προοπτικές εμπορικής αξιοποίησης των εναλλακτικών καλλιεργειών. Κόστος παραγωγής και ακαθάριστο εισόδημα.

 

Ενδεικτικά διδακτικά βοηθήματα:

(οι παρακάτω τίτλοι περιλαμβάνονται στη βιβλιοθήκη του Τμήματος)

 • Weiss E.A. (2000): Oilseed Crops, 2nd edn. Blackwell Science, London, UK.
 • Bavec F. and M. Bavec. (2006): Organic Production and Use of Alternative Crops, CRC Press, London, UK.
 • Gunstone F.D. (2004): Rapeseed and canola oil: Production, Processing, Properties and Uses, CRC Press, London, UK.

 

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:

 Να συστήνουν είδη νέων-εναλλακτικών καλλιεργειών με βάση την προσαρμοστικότητα και την οικονομικότητά τους.

 Να σχεδιάζουν γεωργικά συστήματα εκμετάλλευσης με νέες εναλλακτικές καλλιέργειες.

 Να προτείνουν κατάλληλες προσεγγίσεις διαχείρισης για αύξηση της παραγωγικότητας και τη βελτίωση της οικονομικότητας των καλλιεργειών .

 

Μέθοδος αξιολόγησης:

 • Γραπτές/προφορικές εξετάσεις στο τέλος του εξαμήνου

 

Πρόγραμμα διαλέξεων του μαθήματος ‘Νέες-Εναλλακτικές ΚαλλιέργειεςΕβδομάδα Τίτλος Διάλεξης Εισηγητής
Εισαγωγή στις νέες-εναλλακτικές καλλιέργειες. Οι διεθνείς τάσεις και η κατάσταση στην Ελλάδα. Σπ. Κουτρούμπας
Παράγοντες που επηρεάζουν την ανάπτυξη και κατανομή των καλλιεργειών (κλίμα, έδαφος, βιοτικοί παράγοντες). Οι οικολογικές συνθήκες της Ελλάδας. Οι απαιτήσεις των καλλιεργειών σε περιβάλλον. Σπ. Κουτρούμπας
Νέα είδη φυτών μεγάλης καλλιέργειας με ενδιαφέρον για την Ελλάδα. Ταξινόμηση, βοτανικά γνωρίσματα, βιολογικός κύκλος, συνήθεις τεχνικές καλλιέργειας (ελαιοκράμβη) Χρ. Δαμαλάς
Νέα είδη φυτών μεγάλης καλλιέργειας με ενδιαφέρον για την Ελλάδα. Ταξινόμηση, βοτανικά γνωρίσματα, βιολογικός κύκλος, συνήθεις τεχνικές καλλιέργειας (ατρακτυλίδα) Σπ. Κουτρούμπας
Νέα είδη φυτών μεγάλης καλλιέργειας με ενδιαφέρον για την Ελλάδα. Ταξινόμηση, βοτανικά γνωρίσματα, βιολογικός κύκλος, συνήθεις τεχνικές καλλιέργειας (ρετσινολαδιά) Σπ. Κουτρούμπας
Νέα είδη φυτών μεγάλης καλλιέργειας με ενδιαφέρον για την Ελλάδα. Ταξινόμηση, βοτανικά γνωρίσματα, βιολογικός κύκλος, συνήθεις τεχνικές καλλιέργειας (αρχέγονα σιτηρά: μονόκοκκο, δίκοκκο, σπέλτα) Σπ. Κουτρούμπας
Νέα είδη φυτών μεγάλης καλλιέργειας με ενδιαφέρον για την Ελλάδα. Ταξινόμηση, βοτανικά γνωρίσματα, βιολογικός κύκλος, συνήθεις τεχνικές καλλιέργειας (σόγια) Σπ. Κουτρούμπας
Νέα είδη φυτών μεγάλης καλλιέργειας με ενδιαφέρον για την Ελλάδα. Ταξινόμηση, βοτανικά γνωρίσματα, βιολογικός κύκλος, συνήθεις τεχνικές καλλιέργειας (λοιπά ψυχανθή) Χρ. Δαμαλάς
Νέα είδη φυτών μεγάλης καλλιέργειας με ενδιαφέρον για την Ελλάδα. Ταξινόμηση, βοτανικά γνωρίσματα, βιολογικός κύκλος, συνήθεις τεχνικές καλλιέργειας (στέβια) Χρ. Δαμαλάς
10η Νέα είδη φυτών μεγάλης καλλιέργειας με ενδιαφέρον για την Ελλάδα. Ταξινόμηση, βοτανικά γνωρίσματα, βιολογικός κύκλος, συνήθεις τεχνικές καλλιέργειας (αρωματικά φυτά) Χρ. Δαμαλάς
11η Νέα είδη φυτών μεγάλης καλλιέργειας με ενδιαφέρον για την Ελλάδα. Ταξινόμηση, βοτανικά γνωρίσματα, βιολογικός κύκλος, συνήθεις τεχνικές καλλιέργειας (αρωματικά φυτά) Χρ. Δαμαλάς
12η Νέα είδη φυτών μεγάλης καλλιέργειας με ενδιαφέρον για την Ελλάδα. Ταξινόμηση, βοτανικά γνωρίσματα, βιολογικός κύκλος, συνήθεις τεχνικές καλλιέργειας (σουσάμι) Χρ. Δαμαλάς
13η Δυνατότητα αξιοποίησης Φυτών Μεγάλης Καλλιέργειας σε συστήματα μειωμένων εισροών Σπ. Κουτρούμπας
14η Γραπτές Εξετάσεις