Εισαγωγή στην Πληροφορική Ι


1. ΓΕΝΙΚΑ

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ B0040 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 1ο
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Εισαγωγή στην Πληροφορική Ι
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 3+2 5
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Υπόβαθρο/Επιλογής
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: Ελληνική
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS ΟΧΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα
·Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα είναι σε θέση να κάνουν τα εξής:

·Αναγνώριση του υλικού και λογισμικού των υπολογιστών.

·Eφαρμογές Word: Δημιουργία εγγράφων και μορφοποίησή τους.

·Δημιουργία πινάκων.

·Eφαρμογές λογιστικών φύλλων Excel: Επεξεργασία στοιχείων, συναρτήσεις και γραφικές παραστάσεις.

Γενικές Ικανότητες
·       Πολύ καλή γνώση, Μαθηματικών

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Βασικές αρχές των ηλεκτρονικών υπολογιστών (Η/Υ), λειτουργικό περιβάλλον Windows, προγράμματα γραφείου Word, Excel.

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Στην αίθουσα διδασκαλίας
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ §  Διαλέξεις με τη χρήση power point και άλλων εποπτικών μέσων

§  Υποστήριξη μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 39
Εργαστηριακές Ασκήσεις 26
Αυτοτελής Μελέτη 60
Σύνολο Μαθήματος (25 ώρες φόρτου εργασίας ανά πιστωτική μονάδα) 125
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  Η αξιολόγηση των φοιτητών /τριών γίνεται με γραπτές εξετάσεις στο τέλος του εξαμήνου.

 5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

1.       Βιβλίο [12058]: 7+1: OFFICE XP, ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ

2.       Βιβλίο [28019]: 7+1: WINDOWS 7, OFFICE 2007, ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ 

 

 

 

 

 

Αγροτική Κοινωνιολογία


ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΑ

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Β0005 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 1ο /3ο /5ο
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ

ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ PΗD: M. ΜΕΝΕΓΑΚΗ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
  5 5
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Γενικού υπόβαθρου
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Ελληνική
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS ΝΑΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)  https://agro.duth.gr/courses/αγροτική-κοινωνιολογία/

 

 ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαθησιακά αποτελέσματα
Με την ολοκλήρωση της παρακολούθησης του μαθήματος οι φοιτητές/τριες θα είναι σε θέση:

(α)Να κατανοήσουν την έννοια, τη σημασία και την εξέλιξη της Αγροτικής Κοινωνιολογίας και της αγροτικής κοινωνίας  καθώς επίσης και των αγροτικών κοινοτήτων και ομάδων

(β) Να αναγνωρίζουν τους συντελεστές της γεωργικής παραγωγής και την κοινωνιολογική θεώρησή τους

(γ) Να κατανοήσουν την αειφορική ανάπτυξη και τα χαρακτηριστικά της

(δ) Να γνωρίσουν την τοπική ατζέντα 21 και την διαδικασία υλοποίησης  της

Γενικές ικανότητες
·         Αυτόνομη εργασία

·         Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραιτήτων τεχνολογιών

·         Προαγωγή της επαγωγικής σκέψης

 

 

 

 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

-Ο ρόλος της Αγροτικής Κοινωνιολογίας και της αγροτικής κοινωνίας διαχρονικά.

-Η κοινωνία των χωρικών και η μετάβαση στην σύγχρονη αγροτική κοινωνία.

-Η έννοια της κοινότητας και η αγροτική κοινότητα.

-Ηγεσία και κοινωνικές ομάδες.

-Συντελεστές γεωργικής παραγωγής.

-Γεωργία και περιβάλλον-τεχνολογικές μεταβολές στην γεωργία.

-Αειφορική ανάπτυξη και τοπική ατζέντα 21.

 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Στην αίθουσα διδασκαλίας
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΚΩΝΙΑΣ
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Δραστηριότητα Φόρτος εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 52
Εργαστηριακές Ασκήσεις 13
Ατομικές Εργασίες 15
Αυτοτελής μελέτη 45
  Σύνολο μαθήματος 125 μονάδες
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Γραπτή τελική εξέταση που περιλαμβάνει:

1) Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής

2) Συγκριτική αξιολόγηση στοιχείων θεωρίας

 

 ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

(α) Αγροτική Κοινωνιολογία

Γεώργιος Α. Δαουτόπουλος

Λεωνίδας Θ. Καζακόπουλος

Μαρία Θ. Κούση

(β) Αγροτική Κοινωνιολογία και Συνεργατισμός

Γεώργιος Α. Δαουτόπουλος

Ανθοκομία


 1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΠΣ – ΕΠΙΠΕΔΟ 7
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ B0033 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 5o
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΝΘΟΚΟΜΙΑ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
5 5
 
 
 
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης Δεξιοτήτων

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ (ΕΙΔΙΚΟΥ ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ)

 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

 

OXI
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) https://eclass.duth.gr/courses/OPE01174/
 1. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
 
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές:

· θα αποκτήσουν εξειδικευμένες γνώσεις στην επιστήμη και τις καλλιεργητικές τεχνικές των κυριότερων ανθοκομικών ειδών που παράγονται στην Ελλάδα, και

·  θα μπορούν να αναγνωρίσουν τα κυριότερα ανθοκομικά είδη.

Γενικές Ικανότητες
·   Αυτόνομη Εργασία

·   Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

·   Προαγωγή της επαγωγικής σκέψης

 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
1.     Περιβαλλοντικές συνθήκες στην επιχειρηματική καλλιέργεια ανθοκομικών φυτών (Ένταση, διάρκεια και ποιότητα φωτός, Θερμοκρασία, Σχετική Υγρασία, Διοξείδιο του άνθρακα)

2.     Υπαίθρια και υπό κάλυψη επιχειρηματική καλλιέργεια Τριαντάφυλλου

3.     Υπαίθρια και υπό κάλυψη επιχειρηματική καλλιέργεια Γαρίφαλου

4.     Υπαίθρια και υπό κάλυψη επιχειρηματική καλλιέργεια Χρυσάνθεμου

5.     Υπαίθρια και υπό κάλυψη επιχειρηματική καλλιέργεια Ζέρμπερας

6.     Υπαίθρια και υπό κάλυψη επιχειρηματική καλλιέργεια Γλαδίολου

7.     Υπό κάλυψη επιχειρηματική καλλιέργεια Λίλιουμ

8.     Υπαίθρια και υπό κάλυψη επιχειρηματική καλλιέργεια Γυψοφίλης

9.     Υπό κάλυψη επιχειρηματική καλλιέργεια Ποϊνσέτιας

10.  Υπό κάλυψη επιχειρηματική καλλιέργεια Γαρδένιας

11.  Υπό κάλυψη επιχειρηματική καλλιέργεια Αζαλέας

12.  Υπό κάλυψη επιχειρηματική καλλιέργεια Κυκλάμινου

Για κάθε ανθοκομικό είδος εξετάζονται: Καταγωγή και εξάπλωση, Βοτανική ταξινόμηση και Βοτανικά χαρακτηριστικά, Κλιματικές και εδαφικές συνθήκες, Πολλαπλασιασμός, Ποικιλίες, Καλλιεργητικές τεχνικές, Συγκομιδή, Μετασυλλεκτικοί χειρισμοί και Συντήρηση

13.   Χειρισμοί διατήρησης δρεπτών ανθέων και φυλλωμάτων (Αποξήρανση, σταθεροποίηση)

 1. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ. Πρόσωπο με πρόσωπο
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία και στην Επικοινωνία με τους φοιτητές

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

 

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 39
Ασκήσεις Πεδίου 26
Ομαδική εργασία 15
Αυτοτελής Μελέτη 45
Σύνολο Μαθήματος 125
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

 

Η αξιολόγηση των φοιτητών /τριών γίνεται με γραπτές εξετάσεις στη θεωρία και το εργαστήριο του μαθήματος στο τέλος του εξαμήνου.

Οι εξετάσεις του εργαστηρίου περιλαμβάνουν τον αγενή πολλαπλασιασμό των ανθοκομικών ειδών, τα εδαφικά υποστρώματα, και το κλάδεμα της τριανταφυλλιάς.

 1. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Επιλεγμένα Συγγράμματα στο σύστημα Εύδοξος

 • Βιβλίο [94692454]: Γενική Ανθοκομία, Δημήτριος Σάββας Λεπτομέρειες
 • Βιβλίο [77120344]: Ανθοκομία – Καλλιέργεια και Μετασυλλεκτική Διαχείριση Ανθέων και Φυλλωμάτων, Αναστάσιος Δάρρας Λεπτομέρειες
 • Βιβλίο [1947]: Φυτά Εσωτερικών Χώρων, Γεωργακοπούλου-Βογιατζή Χρ. Λεπτομέρειες

Επιπλέον βιβλιογραφικές πηγές θα είναι διαθέσιμες στους φοιτητές κατά τη διάρκεια των μαθημάτων. 

 

Παράρτημα_Ανθοκομία_Εναλλακτικοί τρόποι εξέτασης

 

 

Πληθυσμιακή και Ποσοτική Γενετική


1. ΓΕΝΙΚΑ

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Β1001 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 5ο
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΉ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΓΕΝΕΤΙΚΗ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 5 5
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Επιλογής Προαιρετικό
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: Ελληνική
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS ΝΑΙ (στην Αγγλική)
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) https://eclass.duth.gr/courses/OPE01180/

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος στόχος είναι:

α) Οι φοιτητές να αποκτήσουν τις βασικές έννοιες της πληθυσμιακής και ποσοτικής γενετικής, προκειμένου να διδαχτούν στη συνέχεια πιο εφαρμοσμένα αντικείμενα

β) Οι φοιτητές να εξοικειωθούν με τις εξελικτικές διαδικασίες σε πληθυσμούς φυτών και ζώων, με τις επιπτώσεις των διαφόρων χειρισμών στη γενετική ποικιλομορφία και με τον τρόπο κληρονόμησης των ποσοτικών γνωρισμάτων ως εισαγωγή στην εφαρμοσμένη  γενετική βελτίωση των φυτών και των ζώων

Γενικές Ικανότητες
§  Επίλυση προβλημάτων ποσοτικής κληρονόμισης

§  Προαγωγή κριτικής σκέψης σε εφαρμοσμένα θέματα βελτίωσης φυτών και ζώων

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Περιλαμβάνει βασικές γνώσεις Γενετικής Πληθυσμών και Ποσοτικής Γενετικής, ως ένα εισαγωγικό μάθημα που συνδέει τις αρχές της Γενετικής με τα εφαρμοσμένα αντικείμενα της Βελτίωσης Φυτών και Ζώων. Πιο συγκεκριμένα:

Πληθυσμιακή Γενετική: Η έννοια του πληθυσμού, γενετική ποικιλότητα και διαφοροποίηση, συχνότητες γενοτύπων και αλληλομόρφων, πληθυσμός ισορροπίας και νόμος Hardy Weinberg, εξέλιξη και εξελικτικοί παράγοντες, επιλογή, συντελεστές προσαρμογής, μετάλλαξη, μετανάστευση και ροή γονιδίων, ομομειξία και συγγενική αναπαραγωγή, συστήματα διασταυρώσεων, χαρακτηριστικά μικρών πληθυσμών, γενετική απόκλιση, ιδρυτικό φαινόμενο και γενετική στενωπός, ανάλυση της δομής ενός πληθυσμού, γενετικός πολυμορφισμός.

Ποσοτική Γενετική: Η φύση των συνεχών ποσοτικών γνωρισμάτων, πολυγονιδιακή κληρονομικότητα, ο ρόλος του περιβάλλοντος στη φαινοτυπική έκφραση ποσοτικών γνωρισμάτων, Στατιστικά εργαλεία μελέτης των ποσοτικών γνωρισμάτων, συντελεστής κληρονομικότητας και ανταπόκριση στην επιλογή, γενετική σύνδεση ποσοτικών γνωρισμάτων, σύνδεση ποσοτικών γνωρισμάτων με QTLs.

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Στην αίθουσα διδασκαλίας
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ §  Χρήση τεχνολογιών πληροφορικής (power point, video)

§  Υποστήριξη μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 39
Εργαστηριακές Ασκήσεις 26
Αυτοτελής Μελέτη 45
Σύνολο Μαθήματος (25 ώρες φόρτου εργασίας ανά πιστωτική μονάδα) 125
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Η αξιολόγηση των φοιτητών /τριών γίνεται με ενδιάμεσες γραπτές αξιολογήσεις και τελικές γραπτές σε:

§  Θέματα κριτικής σκέψης.

§  Ασκήσεις τεκμηρίωσης της θεωρητικής γνώσης. 

 5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

–          iGenetics – Μια Μεντελική προσέγγιση (Peter J. Russell, Aκαδημαϊκές Εκδόσεις Ι.)

Επιπλέον βιβλιογραφικές πηγές θα είναι διαθέσιμες στους φοιτητές κατά διάρκεια του μαθήματος

 

 

Γεωργικά Μηχανήματα


Περιεχόμενα μαθήματος:
Βασικές αρχές Μηχανολογίας. Είδη και λειτουργία των θερμικών μηχανών. Γεωργικά μηχανήματα (κατεργασία εδάφους, σπαρτικές-φυτευτικές μηχανές, λιπασματοδιανομείς, χορτοκοπτικά, χορτοχειριστικές, χορτοσυλλεκτοδετικά, στελεχοθλιπτικά και ενσιροκοπτικά μηχανήματα, θεριζοαλωνιστικές, βαμβακοσυλλεκτικές, τευτλοεξαγωγείς, πατατοεξαγωγείς και μηχανήματα συλλογής καρπών). Αρχές λειτουργίας και χρήσεις. Μηχανήματα μεταφοράς αγροτικών προϊόντων, εγκαταστάσεις θέρμανσης και ψύξης

Αντικειμενικοί στόχοι μαθήματος:
Η απόκτηση και εμπέδωση βασικών γνώσεων σχετικά με τους τύπους, τη λειτουργία και τη χρήση των γεωργικών μηχανημάτων στα διάφορα στάδια της γεωργικής παραγωγής

Γενική Ζωολογία


1. ΓΕΝΙΚΑ

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Β0042 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 1ο /  3 ο / 5 ο
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΖΩΟΛΟΓΙΑ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
Διαλέξεις και Εργαστηριακές Ασκήσεις 5 5
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Γενικού Υπόβαθρου
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: Ελληνική
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS ΝΑΙ (στην Αγγλική)
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) https://eclass.duth.gr/courses/OPE01177/

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές/τριες:

 • θα έχουν αποκτήσει τις βασικές γνώσεις που αφορούν στη δομή, την ανατομία, τη μορφολογία καθώς και τη φυσιολογία και της συμπεριφορά ζωικών οργανισμών επιλεγμένων Φύλων του ζωικού Βασιλείου (Arthropoda, Nematoda, Mοllusca, Annelida, Platyhelminthes, Chordata).
 • θα μπορούν να αναγνωρίσουν τα κυριότερα Φύλα του ζωικού βασιλείου
Γενικές Ικανότητες
 • Αυτόνομη Εργασία.
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών.
 • Προαγωγή της επαγωγικής σκέψης.

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 1. Εισαγωγή στη Ζωολογία
 2. Μορφή, οργάνωση και λειτουργία των ζωικών οργανισμών.
 3. Πλατυέλμινθες
 4. Μαλάκια
 5. Δακτυλιοσκώληκες
 6. Νηματώδεις σκώληκες
 7. Αρθρόποδα: έντομα
 8. Αρθρόποδα: αραχνίδια
 9. Αρθρόποδα: αραχνίδια (ακάρεα)
 10. Αρθρόποδα: χηλόποδα, διπλόποδα και καρκινοειδή
 11. Πτηνά
 12. Αμφίβια
 13. Θηλαστικά
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Στην αίθουσα διδασκαλίας
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους/τις φοιτητές/τριες
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 39
Εργαστηριακές Ασκήσεις 26
Αυτοτελής Μελέτη 45
Βιβλιογραφική Εργασία 15
Σύνολο Μαθήματος (25 ώρες φόρτου εργασίας ανά πιστωτική μονάδα) 125
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Διαμορφωτική

Γραπτή εργασία (10%)

Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής και Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (90%)

4. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Επιλεγμένα Συγγράμματα στο σύστημα Εύδοξος

 • Βιβλίο [3113]: Ζωολογία, Hickman, Roberts, Keen, Larson, l’Anson, Eisenhour Λεπτομέρειες
 • Βιβλίο [14568]: Ζωολογία – Α’ Τόμος, Hickman Cleveland P., Roberts Larry S., Larson Allan Λεπτομέρειες
 • Μπρούφας Γ. και Παππά Μ. (2016). Εργαστηριακές Ασκήσεις Γεωργικής Ζωολογίας [ηλεκτρ. βιβλ.], Αθήνα, Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών. Διαθέσιμο στο http://hdl.handle.net/11419/903

Επιπλέον βιβλιογραφικές πηγές θα είναι διαθέσιμες στους φοιτητές κατά διάρκεια του μαθήματος.

Παράρτημα _Γενική Ζωολογία

 

Ανόργανη Χημεία


1. ΓΕΝΙΚΑ

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Β0004 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 1ο /  3 ο / 5 ο
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΝΟΡΓΑΝΗ ΧΗΜΕΙΑ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 5 5
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Γενικού Υπόβαθρου
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: Ελληνική
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  OXI
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) https://eclass.duth.gr/courses/OPE01199/

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Η επιστήμη της Χημείας έχει συμβάλλει αποφασιστικά στην ανάπτυξη εξειδικευμένων κλάδων όπως η γεωργική χημεία, φαρμακευτική χημεία, γεωχημεία κ.α. Η επιλογή των γνωστικών αντικειμένων, ο τρόπος διδασκαλίας αλλά και το μέτρο της εμβάθυνσης του συγκεκριμένου μαθήματος είναι απόλυτα προσανατολισμένα και εναρμονισμένα με τους μαθησιακούς στόχους του Τμήματος. Ως εκ τούτου με την επιτυχή ολοκλήρωση του  μαθήματος αφενός μεν θα καλυφθούν πιθανά κενά στις γνώσεις των φοιτητών από την δευτεροβάθμια μαθητική τους εκπαίδευση αφετέρου δε και σημαντικότερα, θα εξοικειωθούν με νέα ζητήματα τα οποία άπτονται  θεμελιωδών αρχών  άλλων μαθημάτων του συγκεκριμένου Τμήματος. Συγκεκριμένα, θα αποκτηθούν γνώσεις εμβάθυνσης που αφορούν στην δομή και συμπεριφορά της ύλης είτε ως καθαρές ενώσεις είτε σε μορφή διαλυμάτων. Ουσιαστικά αποτελεί πρόδρομη πηγή γνώσεων η οποία βοηθά καθοριστικά στην ομαλή μετάβαση των πρωτοετών φοιτητών  προς την απόκτηση της Επιστημονικής τους ειδίκευσης που είναι η Γεωπονία. Στα παραπάνω συμβάλλει καθοριστικά και το πρακτικό μέρος του μαθήματος,  το οποίο αναλαμβάνει να μυήσει και να  εκπαιδεύσει τους φοιτητές στον τρόπο λειτουργίας ενός εργαστηρίου από τα πλέον βασικά ζητήματα (κανόνες ασφαλείας, τρόπος χειρισμού αντιδραστηρίων) έως εξειδικευμένα (ποιοτική και  ποσοτική ανάλυση). Με αυτόν τον τρόπο προετοιμάζονται για την πληθώρα των εργαστηρίων που θα ακολουθήσουν στα επόμενα εξάμηνα.

Συμπερασματικά ως κύρια μαθησιακά αποτελέσματα προκύπτουν τα εξής:

 • Θα αναπτυχθούν δεξιότητες που σχετίζονται με την Ανόργανη Χημεία και συνδέονται άμεσα με την την κατανόηση της επιστήμης της Γεωπονίας.
 • Θα δοθούν τα κατάληλα εργαλεία ώστε ένας μελλοντικός γεωπόνος να μπορεί να κατανοεί και να επιλύει ζητήματα που σχετίζονται με την επιστήμη της χημείας.
 • Ο φοιτητής θα μπορεί να χρησιμοποιεί ενόργανες αναλυτικές μεθόδους που χρησιμοποιούνται από την Ανόργανη Χημεία.
 • Θα αναπτυχθούν δεξιότητες ως προς την επιστημονική μέθοδο σχεδιασμού, ανάπτυξης, διεξαγωγής, ανασκόπησης και αναφοράς πειραμάτων.
Γενικές Ικανότητες
§  Αυτόνομη εργασία

§  Ομαδική εργασία

§  Λήψη  αποφάσεων

§  Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

§  Προαγωγή της επαγωγικής σκέψης

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 

Tο μάθημα ασχολείται με ζητήματα που σχετίζονται με βασικές αρχές και γνώσεις του κλάδου της Ανόργανης Χημείας και συγκεκριμένα αναλύει και διαλέγεται τα εξής γνωστικά αντικείμενα:

1.       Θεμελιώδεις Δομικοί Λίθοι του Ατόμου, ο Ατομικός Πυρήνας, τα Πρότυπα των Rutherford και Bohr.

2.       Η Νεώτερη Κβαντομηχανική Θεωρία του Ατόμου.

3.       Ηλεκτρονική Δομή και Ιδιότητες των Ατόμων.

4.       Χημικός Δεσμός : Ιοντικός και Ομοιοπολικός Δεσμός.

5.       Διαμοριακές Ελκτικές Δυνάμεις.

6.       Υγρά και Στερεά.

7.       Διαλύματα.

8.       Χημική Κινητική.

9.       Χημική Ισορροπία.

10.   Οξέα και Βάσεις.

11.   Ιοντικές Ισορροπίες.

12.   Σύμπλοκες Ενώσεις.

13.   Οξειδοαναγωγή.

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Στην αίθουσα διδασκαλίας
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ §  Χρήση τεχνολογιών πληροφορικής (power point, video)

§  Υποστήριξη μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 39
Εργαστηριακές Ασκήσεις 26
Ομαδικές Εργασίες 35
Αυτοτελής Μελέτη 25
Σύνολο Μαθήματος (25 ώρες φόρτου εργασίας ανά πιστωτική μονάδα) 125
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Η αξιολόγηση των φοιτητριών /τών πραγματοποιείται ως εξής:

 1. στην θεωρία του μαθήματος
 • με γραπτή πρόοδο στην έβδομη εβδομάδα του εξαμήνου και
 • με γραπτές εξετάσεις στο τέλος του εξαμήνου

 

 1. στο εργαστήριο
 • με την παράδοση εργαστηριακού ημερολογίου για το σύνολο των ασκήσεων
 • αξιολόγηση πειραματικών ικανοτήτων με ανάλυση ¨άγνωστων δειγμάτων¨,
 • προφορική αξιολόγηση εντός του
 • εργαστηρίου και τέλος γραπτή πρόοδο στο τέλος του εξαμήνου.

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

 5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

1. « Βασική Ανόργανη Χημεία», του Νικολάου Κλούρα.

2. «Βασικές Αρχές Ανόργανης Χημείας», των Γ. Πνευματικάκη – Χ. Μητσοπούλου – Κ. Μεθενίτη.

 

 

Φυσική


Θεμελιώδεις νόμοι της μηχανικής. Μηχανικές ιδιότητες των σωμάτων. Ελαστικές παραμορφώσεις. Σχέσεις μεταξύ της μάζας και του όγκου και των τριών εδαφικών φάσεων. Ιδανικά και πραγματικά ρευστά. Βασικές αρχές υδροστατικής και υδροδυναμικής. Η φύση του φωτός. Γενική γεωμετρική οπτική (ανάκλαση, διάθλαση, οπτικό σύστημα, φακοί, φωτομετρία κλπ). Αρχές λειτουργίας οπτικών οργάνων και εφαρμογές (π.χ. μικροσκόπιο, οφθαλμός, φωτογραφική μηχανή, οπτικό φασματόμετρο κλπ). Βασικές αρχές θερμότητας και θερμοδυναμικής. Διάδοση θερμότητας. Μέτρηση θερμοκρασίας – είδη θερμομέτρων. Θερμiδομετρία. Θερμοδυναμική μελέτη βιολογικών φαινομένων.