Φωτογραφίες Τμήματος


Στις επόμενες σελίδες μπορείτε να δείτε φωτογραφικό υλικό από τις εγκαταστάσεις του Τμήματος (κτίρια, αμφιθέατρα, φοιτητικές εστίες, κτλ) καθώς και από τις Εκδηλώσεις που διοργανώνονται στο Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης.

Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης

Εργαστήριο Μικροβιολογίας, Βιοτεχνολογίας και Υγιεινής Και Εργαστήριο Επεξεργασίας Τροφίμων

Εργαστήριο Γενετικής Βελτίωσης Φυτών και Φυσιολογίας