Φωτογραφίες Τμήματος


Φωτογραφικό υλικό από τις εγκαταστάσεις του Τμήματος (κτίρια, αμφιθέατρα, εγκαταστάσεις, εργαστήρια, κ.λ.π.).

Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης

 
  

 

Εργαστήριο Μικροβιολογίας, Βιοτεχνολογίας και Υγιεινής Και Εργαστήριο Επεξεργασίας Τροφίμων

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εργαστήριο Γενετικής Βελτίωσης Φυτών και Φυσιολογίας

   

 

 

Τελετή υποδοχής πρωτοετών φοιτητών

   

 

Αγρόκτημα Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης

 

   

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Αίθουσα Πληροφορικής

 

 

 

Διεξαγωγή εργαστηρίων