Φωτογραφίες Τμήματος


Φωτογραφικό υλικό από τις εγκαταστάσεις του Τμήματος (κτίρια, αμφιθέατρα, εγκαταστάσεις, εργαστήρια, κ.λ.π.).

Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης

 
  

 

 

Εργαστήριο Μικροβιολογίας, Βιοτεχνολογίας και Υγιεινής Και Εργαστήριο Επεξεργασίας Τροφίμων

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εργαστήριο Γενετικής Βελτίωσης Φυτών και Φυσιολογίας

   

 

 

Εργαστήριο Χημείας και Βιοχημείας

   

 

  

 

 

 

     

Τελετή υποδοχής πρωτοετών φοιτητών

   

   

   

Ορκωμοσία φοιτητών

    

   

   

  

   

Διακρίσεις – Βραβεύσεις


     

   

Τελετές – Εκδηλώσεις


   

Συμμετοχή σε συνέδρια


     

 

Εκπαιδευτικές εκδρομές

   

   

   

   

   

Ημέρα Καριέρας

   

   

Αγρόκτημα Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης

   

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Αίθουσα Πληροφορικής

 

 

 

Διεξαγωγή εργαστηρίων