Πολλαπλασιασμός φυτών και παραγωγή πολλαπλασιαστικού υλικού


  1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΠΣ – ΕΠΙΠΕΔΟ 7
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ AGRON1002 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 4o
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ ΦΥΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
5 5
 
 
 
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

 

OXI
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) https://eclass.duth.gr/courses/426293/
  1. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
 
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές:
– Θα αποκτήσουν γενικές γνώσεις στον πολλαπλασιασμό των φυτών και τις μεθόδους παραγωγής πολλαπλασιαστικού υλικού
– Θα κατανοήσουν τη σημασία της ποιότητας του πολλαπλασιαστικού υλικού
– Θα κατανοήσουν τον τρόπο λειτουργίας ενός φυτωρίου
Γενικές Ικανότητες
·   Αυτόνομη Εργασία

·   Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

·   Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

  1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
1. Εισαγωγή στον εγγενή πολλαπλασιασμό – Προέλευση και ανάπτυξη σπόρων
2. Συλλογή, διαλογή, αποθήκευση, βλαστική-φυτρωτική ικανότητα και λήθαργος σπόρων
3. Εδαφικά υποστρώματα και περιέκτες, απολύμανση
4. Εισαγωγή στον αγενή πολλαπλασιασμό – Ποικιλία, κλώνος, σχηματισμός επίκτητων ριζών
5. Πολλαπλασιασμός με μοσχεύματα
6. Πολλαπλασιασμός με εμβολιασμό
7. Εμβολιασμοί – Τεχνικές ενοφθαλμισμού & εγκεντρισμού
8. Μικροπολλαπλασιασμός
9. Πολλαπλασιασμός με υπόγεια βλαστικά όργανα
10. Πολλαπλασιασμός με καταβολάδες, παραφυάδες και διαίρεση φυτού
11. Η σημασία του πολλαπλασιαστικού υλικού στις καλλιέργειες
12. Φυτωριακή παραγωγή πολλαπλασιαστικού υλικού οπωροκηπευτικών
13. Λειτουργία φυτωρίων: απαιτήσεις σε εξοπλισμό και υποδομές, οργάνωση, νομικό πλαίσιο, πιστοποίηση φυτωριακού υλικού.
  1. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ. Πρόσωπο με πρόσωπο
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή εκπαίδευση και στην Επικοινωνία με τους φοιτητές

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

 

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 39
Ασκήσεις Πεδίου 26
Συγγραφή εργασίας 15
Μελέτη και ανάλυση βιβλιογραφίας 45
Σύνολο Μαθήματος 125
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

 

Η αξιολόγηση των φοιτητών /τριών γίνεται με:

Γραπτή εξέταση στο τέλος του εξαμήνου (δοκιμασία πολλαπλών απαντήσεων και ερωτήσεις σύντομης απάντησης)

 

 

  1. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Επιλεγμένα Συγγράμματα στο σύστημα Εύδοξος

  1. Βιβλίο [77119338]: Πολλαπλασιασμός Καρποφόρων Δένδρων και Θάμνων, Ποντίκης Κωνσταντίνος Α. Λεπτομέρειες
  2. Βιβλίο [2682]: Γενική Δενδροκομία, Θεριός Ι., Δημάση-Θεριού Κ. Λεπτομέρειες

Επιπλέον βιβλιογραφικές πηγές θα είναι διαθέσιμες στους φοιτητές κατά τη διάρκεια των μαθημάτων.