Ξένη Γλώσσα III


Σκοπός του μαθήματος της Αγγλικής και της Γαλλικής γλώσσας είναι η εξάσκηση των φοιτητών στην κατανόηση και απόδοση γραπτού και προφορικού λόγου και η παράλληλη άσκησή τους στα γραμματικά και συντακτικά φαινόμενα της γλώσσας, με απώτερο στόχο τη δυνατότητα επαφής των φοιτητών με την ξένη βιβλιογραφία.