Επιλογή Α


Ο/Η φοιτητής/τρια μπορεί να επιλέξει ένα από τα μαθήματα της παρακάτω λίστας επιλεγόμενων μαθημάτων:

Φυτικής Παραγωγής, Φυτοπροστασίας και Προστασίας Περιβάλλοντος- Επιλογής Α