Βιομηχανική Υγιεινή


Βιομηχανική Υγιεινή
Τύπος: Μεταπτυχιακό μάθημα / Υποχρεωτικό
Κατεύθυνση: Βιοτεχνολογίας και Υγιεινής Τροφίμων
Συντονιστής: Ε. Μπεζιρτζόγλου Εξάμηνο: 1
ECTS: 7.5
Διδάσκοντες: Ε. Μπεζιρτζόγλου, προσκεκλημένοι ομιλητές
E-mail: empezirt@agro.duth.gr
Τηλ. γραφείου: 25520 41149

Πρόσβαση στο υλικό του μαθήματος (εργασίες, ανακοινώσεις, διαλέξεις κλπ.) έχουν μόνο οι εγγεγραμμένοι χρήστες στην ηλεκτρονική σελίδα του μαθήματος στο eclass. Το σχετικό υλικό είναι διαθέσιμο στο αρχείο “Έγγραφα ” της “Ομάδας Χρηστών 2014”

Συνεργασία με φοιτητές: μετά από συνεννόηση (μέσω email)

 

Περιγραφή μαθήματος:
Εκμάθηση των βασικών αρχών της μικροβιολογικής υγιεινής στη βιομηχανία παρασκευής τροφίμων, φαρμάκων και καλλυντικών . Στοιχεία των αρμοδίων αρχών που εποπτεύουν όλο το εύρος των διαδικασιών ελέγχου .Η ορθολογική εφαρμογή των επιβεβλημένων αρχών του συστήματος HACCP (Hazard Analysis Control Point System) και η τήρηση των κανόνων της Ορθής Βιομηχανικής Πρακτικής (GMP, Good Manufacturing Practice) επεξηγούνται εκτενώς. Στο μάθημα αναφέρονται οι διαπιστευμένες μικροβιολογικές εργαστηριακές τεχνικές που θεσπίζονται βάσει των πρωτοκόλλων και της σχετικής νομοθεσίας η των κανονιστικών εγκυκλίων σε Ελληνικό, Ευρωπαϊκό και Διεθνές επίπεδο. Επιπλέον χαρακτηριστικά παραδείγματα εφαρμογής του συστήματος HACCP και των κανόνων της Ορθής Βιομηχανικής Πρακτικής (GMP) θεσπίζονται στα πλαίσια της διδασκαλίας του μαθήματος Υγιεινής Βιομηχανιών. Τα τρόφιμα, για τα οποία περιγράφεται η εφαρμογή του συστήματος HACCP και των διαδικασιών Ορθής Βιομηχανικής Πρακτικής (GMP) στο παρόν σύγγραμμα επιλέχτηκαν με ιδιαίτερη φροντίδα εφόσον είναι εθνικά μας προϊόντα όπως μαστίχα Χίου, φέτα και ελαιόλαδο. Όσον αφορά την φέτα και το ελαιόλαδο πληθώρα συγγραφέων αναφέρει την εφαρμογή διαδικασιών HACCP και GMP. Δια τούτο, το ενδιαφέρον μας στράφηκε στα προϊόντα αυτά ως τρόφιμα βιολογικής γεωργίας. Στα πλαίσια αυτά επελέγη επιπλέον η μελέτη ενός προϊόντος ως η ζάχαρη ,λόγω της έκτασης των καλλιεργειών ζαχαροτεύτλων στη χώρα μας. Ειδική μνεία γίνεται στην σημασία της συστηματικής εφαρμογής και της αναγκαιότητας επιβολής συστημάτων HACCP και GMP στον χώρο της φαρμακοβιομηχανίας και της παραγωγής καλλυντικών. Στο μάθημα συζητά επεξηγείται η ποιότητα και τα κριτήρια ως ο ακρογωνιαίος λίθος για τη μικροβιολογική αποδοχή των προϊόντων και προτείνονται τα μέτρα και οι διαπιστευμένοι έλεγχοι που πρέπει να γίνονται καθώς και οι επιβαλλόμενες διορθωτικές διαδικασίες σε περίπτωση διαρροής του συστήματος.

Ενδεικτικά διδακτικά βοηθήματα:
(οι παρακάτω τίτλοι περιλαμβάνονται στη βιβλιοθήκη του Τμήματος)

Ε. Μπεζιρτζόγλου. 2010. Υγιεινή βιομηχανιών, τροφίμων και φαρμάκων. Εκδόσεις Δίσιγμα. Ε. Μπεζιρτζόγλου. 2005. Γενική Μικροβιολογία. Εκδότης Παρισιάνου Α.Ε.
Επιπλέον βιβλιογραφικές πηγές είναι διαθέσιμες στους φοιτητές που συμμετέχουν στο συγκεκριμένο μάθημα μέσω του δικτυακού τόπου του μαθήματος (e-class).

Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα μπορούν να:
 να κατανοήσουν την τις βασικές αρχές της μικροβιολογικής υγιεινής στη βιομηχανία παρασκευής τροφίμων, φαρμάκων και καλλυντικών
 .να κατανοήσουν εργαστηριακές διαδικασίες δειγματοληψίας και μικροβιολογικής ανάλυσης, κλασσικές δοκιμασίες αρίθμησης και ανίχνευσης των μικροοργανισμών, καθώς και ο προσδιορισμός των βακτηρίων με τις πλέον πρόσφατες αναπτυχθείσες μεθόδους
 να αξιολογούν την ποιότητα και την ασφάλεια παραδοσιακών τροφίμων της Ελληνικής βιολογικής γεωργίας
 να κατανοήσουν τις βασικές αρχές που διέπουν το σύστημα HACCP (Hazard Analysis Control Point System) και τους κανόνες της Ορθής Βιομηχανικής Πρακτικής (GMP, Good Manufacturing Practice)
 να κατανοήσουν τις διαπιστευμένες μικροβιολογικές εργαστηριακές τεχνικές που θεσπίζονται βάσει των πρωτοκόλλων και της σχετικής νομοθεσίας η των κανονιστικών εγκυκλίων σε Ελληνικό, Ευρωπαϊκό και Διεθνές επίπεδο.

Μέθοδος αξιολόγησης:
Η αξιολόγηση των φοιτητών γίνεται με γραπτές εξετάσεις στο τέλος του εξαμήνου. Επιπλέον, οι φοιτητές στα πλαίσια του μαθήματος αναλαμβάνουν (υποχρεωτικά) μία βιβλιογραφική εργασία.
Τελική βαθμολογία: Προκύπτει από το άθροισμα των παρακάτω (μέγιστη δυνατή βαθμολογία: 100 μονάδες):
1. Εξέταση μαθήματος (στο τέλος του εξαμήνου): 50 μονάδες
2. Εργασία: 50 μονάδες.

Πρόγραμμα διαλέξεων του μαθήματος:

Εβδομάδα – Τίτλος Διάλεξης  – Εισηγητής
1η Το Σύστημα HACCP Ε. Μπεζιρτζόγλου
2η Μικροοργανισμοί και Προσδιορισμός τους Ε. Μπεζιρτζόγλου
3η Κριτήρια Έλεγχου Ποιότητας Ε. Μπεζιρτζόγλου
4η Απόβλητα Ε. Μπεζιρτζόγλου
5η Έλεγχος Υγειονομικής Πρακτικής Στη φαρμακοβιομηχανία Ε. Μπεζιρτζόγλου
6η Υγιεινή και Ασφάλεια Προσωπικού Βιομηχανιών Ε. Μπεζιρτζόγλου
7η Ανάλυση Επικινδυνότητας και Κρίσιμα Σημεία Έλεγχου (HACCP) Στη Βιολογική φέτα Ε. Μπεζιρτζόγλου
8η Παραγωγή Φυσικής Μαστίχας και Τσίχλας Ε. Μπεζιρτζόγλου
9η Εφαρμογή του HACCP στην Βιομηχανία Ζάχαρης Ε. Μπεζιρτζόγλου
10η Μελέτη Σχεδίου HACCP στην Παράγωγη Βιολογικού Ελαιολάδου Ε. Μπεζιρτζόγλου
11η Εφαρμογή του Συστήματος HACCP στη Φαρμακοβιομηχανία Ε. Μπεζιρτζόγλου
12η Επέκταση του Συστήματος HACCP σε άλλους χώρους Ε. Μπεζιρτζόγλου
13η Συνεργασία με Φοιτητές ,Μαθησιακά αποτελέσματα Βιβλιογραφία Ε. Μπεζιρτζόγλου

14η Υποβολή εργασίας βιβλιογραφικής ανασκόπησης

15η Γραπτές Εξετάσεις