02/07/2024_6ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ με θέμα «Ορεστιάδα: Από το Χθες στο Αύριο»


6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ιστορίας και Πολιτισμού της Ορεστιάδας