05/04/2024_ Ανακοίνωση Οριστικού Πίνακα Κατάταξης για την Πρακτική Άσκηση 2023-2024 του Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης του ΔΠΘ


2023-2024_ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ_ΤΑΑ